ACau yn herio portreadu Cymru ar rwydwaith y BBC

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr Arglwydd Hall a Rhodri Talfan Davies yn rhoi tystiolaeth

Mae Aelodau Cynulliad Cenedlaethol wedi herio Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, yr Arglwydd Hall, ynglŷn â'r modd mae'r darlledwr yn portreadu Cymru mewn rhaglenni.

Roedd yr Arglwydd Hall yn ymddangos gerbron pwyllgor o'r cynulliad sy'n trafod Siarter y BBC.

Dywedodd fod y gostyngiad hir dymor yn nifer rhaglenni Saesneg sy'n cael eu darlledu gan BBC Cymru oherwydd "setliadau ariannol heriol" yn hytrach nag unrhyw fethiannau rheolwyr.

Fe ychwanegodd fod yna le i ganmol llwyddiant cynnyrch stiwdio dramâu'r BBC ym Mae Caerdydd.

Arolwg

Dywedodd fod yna arolwg yn cael ei gynnal o'r modd mae'r darlledwr yn portreadu gwahanol gymunedau y DU ar y rhwydwaith.

Gofynnwyd iddo sut roedd y BBC yn mynd i ddatrys y modd mae Cymru yn cael ei bortreadu ar raglenni.

Dywedodd: "Mae hwn yn fater dan ystyriaeth. Rwyf am weld y ffordd orau o sicrhau fod y syniadau gorau o Gymru yn cael lle ar y rhwydwaith."

Fe wnaeth aelodau'r pwyllgor ofyn a fyddai'r toriad yng nghyllideb S4C, o ganlyniad i Adolygiad Gwariant Llywodraeth San Steffan, yn effeithio ar y berthynas rhwng y ddau ddarlledwr.

'Cyfleoedd i gydweithio'

Mae S4C yn derbyn 90% o'u cyllid (tua £75 miliwn) gan y BBC a thua 8% yn dod o Lywodraeth San Steffan.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, fod cyllid S4C yn fater i'r darlledwr, Llywodraeth San Steffan ac Ymddiriedolaeth y BBC.

Ychwanegodd y byddai'r ddau ddarlledwr yn parhau i gyd-gynhyrchu rhaglenni a dywedodd "ei bod yn hynod bwysig ein bod yn edrych am gyfleoedd i gydweithio lle bynnag fo hynny'n bosib."