Edrych nôl ar y Pafiliwn

pafiliwn

Mi fydd 'na Bafiliwn newydd sbon i groesawu eisteddodwyr i Brifwyl y Fenni yn 2016.

Mae hynny yn golygu mai Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau 2015 oedd ymddangosiad olaf y Pafiliwn pinc eiconig.

Dros y blynyddoedd mae sawl adeilad dros dro wedi cartrefu y prif gystadlaethau. Dyma i chi syniad sut mae edrychiad y Pafiliwn wedi newid dros y blynyddoedd:

Image copyright Casgliad y Werin
Image caption Yn 1872, cafodd Eisteddfod Gadeiriol Eryri ei chynnal yn Nhremadog ar 28-30 Awst, a cynlluniwyd y Pafiliwn gan y peiriannydd a'r pensaer lleol, Thomas Roberts
Image copyright Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Image caption Yr awdl fuddugol yn Eisteddfod Freiniol Bangor yn 1874 oedd 'Awdl y Beibl' gan E Gurnos Jones, Talysarn
Image copyright Casgliad y Werin
Image caption Enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 1882 oedd Dafydd Rees Williams am y bryddest ar y testun 'Y Cadfridog Garfield', ond doedd neb yn deilwg o'r Gadair.
Image copyright Casgliad y Werin
Image caption Yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 1895, enillydd y Gadair oedd John Owen Williams (Pedrog), ac mae'r Gadair fawr bren addurniedig bellach yn ôl yn Llanelli, ac yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Parc Howard
Image copyright Casgliad y Werin
Image caption Crwys oedd y bardd buddugol yng nghystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin yn 1911, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol
Image copyright Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Image caption Cafodd Eisteddfod Genedlaethol 1924 ei chynnal ar 4-9 Awst ym Mharc Mhontypŵl, ac enillydd y Gadair oedd Cynan
Image copyright Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Image caption Roedd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, 1933 yn un hynod anarferol, gan ei bod wedi ei cherfio yn Shanghai, wedi iddi gael ei chomisiynu gan J R Jones, gynt o Dalysarn
Image copyright Casgliad Geoff Charles
Image caption Roedd rhaid rhoi baner Jac yr Undeb newydd ar do Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli 1955, ar ôl i'r un gwreiddiol gael ei dwyn y noson gynt
Image copyright Casgliad Geoff Charles
Image caption Yr Archdderwydd yn Eisteddfod Genedlaethol 1963 oedd Cynan, ar ddechrau ei ail dymor yn y swydd, ar ôl ei gyfnod cyntaf fel Archdderwydd yn yr 1950au
Image copyright Casgliad Geoff Charles
Image caption Morgan Mathias, o Sydney oedd Arweinydd Cymru a'r Byd yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor a'r Cylch yn 1971
Image caption Selwyn Iolen enillodd y Goron ym mhafiliwn streipiog gwyrdd a melyn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst yn 1989. Daeth yn Archdderwydd yn Eisteddfod 2005
Image copyright Iwan ap Dafydd
Image caption Yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2005 oedd yr wythfed tro i'r ŵyl ddod i gyffiniau Bangor
Image caption Ers Eisteddfod Genedlaethol Abertawe yn 2006, mae pafiliwn pinc wedi cael ei ddefnyddio i gynnal y cystadlaethau, cyngherddau a'r seremonïau - ond tybed beth fydd yn cymryd ei le yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016?