BBC Cymru Fyw

Pryder am golli swyddi ONS yng Nghasnewydd

Published
image captionMae dros 1,000 yn gweithio ar y safle yng Nghasnewydd
Mae undeb wedi dweud bod staff y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yng Nghasnewydd yn poeni y bydd arolwg y llywodraeth yn golygu bod swyddi'n gadael Cymru.
Fe gafodd cyn-ddirprwy lywodraethwr Banc Lloegr Syr Charlie Bean ei apwyntio yn gynharach eleni i adolygu sut mae ystadegau swyddogol yn cael eu casglu.
Bydd ei ganfyddiadau cychwynnol yn cael eu cyhoeddi yr wythnos nesaf.
Roedd yr ONS wedi symud cannoedd o swyddi o Lundain i Gasnewydd ac mae dros 1,000 yn gweithio ar y safle erbyn hyn.
Ar raglen Sunday Politics Wales mae Gez Kirby, cynrychiolydd undeb PCS yn y swyddfa yng Nghasnewydd, yn dweud: "Yn amlwg, mae 'na rywfaint o bryder.
"Rydyn ni'n credu ein bod yn darparu ystadegau economaidd o'r radd flaenaf a dydyn ni ddim eisiau i'n gwaith na'n swyddi symud o Gasnewydd."

Canolfan ragoriaeth

Mae'r dyn sy'n arwain yr adolygiad wedi dweud nad yw'r ONS yn perfformio mor dda ag yr oedd.
Ond yn fwy diweddar dywedodd y gallai Casnewydd droi'n ganolfan ragoriaeth ym maes ystadegau.
Dywedodd llefarydd ar ran yr ONS: "Rydyn ni wedi croesawu Arolwg Bean fel cyfle da i adolygu ein systemau a'n prosesau ar gyfer mesur economi'r DU.
"Gyda'r adroddiad dros dro yn cael ei gyhoeddi'n fuan fe fyddai'n help i ddyfalu ei gynnwys.
"Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddarllen ei awgrymiadau ar ôl iddo gael ei gyhoeddi."
Sunday Politics Wales, BBC One Wales, 11:00 ddydd Sul.