Trwy Fy Llygaid i: Tachwedd

  • Cyhoeddwyd
Mae'n waith caled a blinedig ond go brin y cewch ch i well swyddfa!
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n waith caled a blinedig ond go brin y cewch chi well swyddfa!

Gyda'r Nadolig yna agosáu mae'n siŵr bod nifer fawr ohonoch chi yn paratoi yn barod am y gwledda. Ond faint ohonoch chi sydd wedi stopio i ystyried faint o waith sydd yn digwydd i wneud yn siŵr bod y cynnyrch ar eich plât o'r radd flaenaf?

Yn ystod mis Tachwedd, penderfynodd ein ffotograffydd gwadd, Betsan Evans o Celf Calon, roi sylw i fferm lysiau ar Benrhyn Gŵyr. Mi soniodd Betsan ragor wrth Cymru Fyw pam y penderfynodd hi ddilyn y prosiect hwn:

Disgrifiad o’r llun,
Mae yma ddigon o fresych i fwydo gorllewin Cymru!

O'r cae i'r siop

Nadolig 2014 roeddwn i eisiau coginio cino Nadolig i fy rhieni yn ein cegin newydd. Rwyf wrth fy modd yn coginio ac yn cael pleser mawr yn gweld fy nheulu a ffrindiau yn joio fy mwyd. Hefyd, mae coginio fel therapi ac yn ffordd dda o ymlacio ar ôl naill ai bod mas yn tynnu lluniau trwy'r dydd neu bod o flaen y cyfrifiadur yn golygu a dylunio.

Ta beth yn ôl i'r stori... Penderfynais fy mod i ddim eisiau prynu llysiau a frwythau o'r archfarchnad oherwydd fi wedi cael llond bola o safon y cynnyrch.

Yn y pentref nesa i ni, sef Gorseinon, mae yna siop leol sy'n gwerthu llysiau a ffrwythau ac mae llawer o'r cynnyrch yn dod o'i fferm yn y Gŵyr. Roeddwn i wedi taro'r jacpot pan nes i ddod o hyd i'r siop! Roeddwn i wrth fy modd, siopa mewn siop leol ond 10 munud o'r tŷ ac yn gwybod yn union o le mae'r llysiau wedi dod.

Gan bod mis Tachwedd yn fis tywyll a diflas yn arferol, doedden i ddim eisiau dilyn thema tywyll gan bod angen codi ag ysbrydoli calonnau cyn y Nadolig. Felly gofynnais i'r ddwy chwaer sydd yn rhedeg y siop os allen i dreulio diwrnod yn eu cwmni i weld sut mae'r llysiau yn cael eu pigo ac yna eu gosod yn y siop. Taith y llysiau o'r cae i'r siop!

Felly dyma gyfres o luniau sy'n dangos y gwaith caled sydd yn mynd i mewn i dyfu a gwerthu llysiau lleol.

Disgrifiad o’r llun,
Ymhen oriau bydd y cynnyrch ar silff y siop
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna gynhaeaf toreithiog ar gefn y trelar
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond y llysiau gorau sydd yn cael eu dethol
Disgrifiad o’r llun,
Nawr mae'r broses o lanhau'r llysiau yn dechrau
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen gofal wrth ddidoli
Disgrifiad o’r llun,
Y cyflenwad diweddaraf yn cyrraedd y siop
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid gwneud yn siŵr bod y llysiau yn edrych ar eu gorau
Disgrifiad o’r llun,
P'run yw eich hoff lysieuyn chi?

Dyma un o'r profiadau gorau dwi wedi cael fel ffotograffydd, dwi mor ddiolchgar fy mod wedi cael y cyfle. Braint bu gweld y gwaith caled sy'n mynd mewn i gynhyrchu llysiau sydd wedi gwneud i mi werthfawrogi a defnyddio cynnyrch lleol hyd yn oed yn fwy nag oeddwn i o'r blaen!

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r lluniau.