Ymddygiad difrifol: Gwahardd cyn athrawes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr honiad ffug yn erbyn Pennaeth Ysgol Ardudwy yn Harlech

Mae cyn athrawes fathemateg yn Ysgol Ardudwy, Harlech, wedi cael ei gwahardd rhag dysgu ar ôl i'r Cyngor Addysgu Cyffredinol ddyfarnu ei bod yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Clywodd pwyllgor ymddygiad y cyngor fod Eleri Roberts, sydd nawr yn defnyddio'r enw Eleri Edwards, wedi cysylltu gydag elusen Childline, gan esgus ei bod yn ddisgybl 13 oed a honni bod pennaeth yr ysgol Tudur Williams wedi ei chyffwrdd yn amhriodol.

Fe ddigwyddodd hyn yn Nhachwedd 2013 flwyddyn wedi i Mrs Roberts golli ei swydd yn Ysgol Ardudwy.

Roedd hi erbyn hynny yn athrawes fathemateg yn Ysgol Llanidloes.

Eisoes roedd hi wedi cael rhybudd gan Heddlu Dyfed Powys am anfon neges gyda'r bwriad o achosi poendod di-angen i Mr Williams.

Cwbl ffug

Roedd yr heddlu ar ôl ymchwilio wedi casglu bod yr honiad yn un cwbl ffug.

Wrth annerch y pwyllgor y bore 'ma, roedd Mrs Roberts yn cydnabod ei bod wedi cael rhybudd gan yr heddlu ond yn gwadu iddi gysylltu gyda Childline.

Mae hi'n dweud mae ei gŵr wnaeth hynny a'i bod hi nawr yn ei ysgaru oherwydd yr achos yma ac am resymau eraill.

Dydi hi ddim bellach yn athrawes yn Llanidloes ac fe ddywedodd bod y profiad o gael ei harestio a`i disgyblu wedi cael effaith ysgytwol arni.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Eleri Edwards, cyn athrawes fathemateg yn Ysgol Ardudwy, Harlech

Mae'n cael cymorth seiciatryddol ar hyn o bryd.

Fe ymddiheurodd wrth Mr Williams, gan ddweud bod y ffaith ei fod yn dal i weithio yn tystio i'w broffesiynoldeb.

Wrth gyhoeddi penderfyniad y cyngor addysgu, fe ddywedodd cadeirydd y pwyllgor, Richard Parry Jones, bod ymddygiad Mrs Roberts wedi bod yn hynod ddifrifol ac wedi digwydd dros gyfnod o ddyddiau.

'Heb gydnabod'

Er iddi dderbyn rhybudd gan yr heddlu, meddai, roedd yn dal i wadu'r honiadau ac heb gydnabod ei ffaelaeddau.

Ychwnaegodd mai'r unig gosb addas oedd gwaharddiad gan y gallai fod wedi achosi niwed mawr i yrfa a bywyd personol un o'i chyd athrawon.

Roedd angen gwaharddiad, meddai, er mwyn cadw ffydd y cyhoedd yn y proffesiwn.

Ychwanegodd y cadeirydd fod gan Mrs Roberts gefndir da fel arall ac y byddai ganddi'r hawl i wneud cais i ail gofrestru fel athrawes ar ôl dwy flynedd.

Pwyllgor arall fyddai'n penderfynu wedi'r cyfnod hwnnw a allai hi ail gydio yn y gwaith ai peidio.