Cwest i farwolaeth merch: Rheithfarn o hunanladdiad

  • Cyhoeddwyd
LauraFfynhonnell y llun, Teulu Laura Newlands

Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn o hunanladdiad yn achos merch 15 oed wedi iddi gymryd meddyginiaeth ei thad.

Bu farw Laura Newlands o'r Rhyl ar 8 Awst 2011 yn ei chartref.

Dywedodd y crwner, John Gittins, fod problemau o fewn y teulu, ei mam yn dioddef o broblemau iechyd meddwl a'i thad yn gor-yfed.

Roedd Ms Newlands yn gofalu am ei rhieni ac yn "teimlo mwy o gyfrifoldeb wrth fynd yn hŷn," ychwanegodd.

Parodd y gwrandawiad am bum diwrnod yn Rhuthun.

'Bwlio'

Gan gyfeirio at broblemau bwlio yn ei hysgol, dywedodd y crwner bod staff Ysgol Uwchradd Rhyl wedi bod yn "hynod o gefnogol".

Fe dreuliodd Ms Newlands bum diwrnod yn yr ysbyty ym mis Mai 2011 a soniodd am ladd ei hun.

Fe gafodd ei rhyddhau i ofal perthnasau yn Doncaster ond ni chafon nhw wybod am ei bygythiad i roi terfyn ar ei bywyd pe bai hi'n gorfod mynd yn ôl i'r Rhyl.

Ni chafodd ei rhieni wybod hynny chwaith.

Fe aeth hi yn ôl i'r Rhyl yn wirfoddol i ddathlu pen-blwydd ei brawd, gan aros yno cyn rhoi terfyn ar ei bywyd.

Canfyddiadau

Dywedodd y crwner y byddai'n ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych ynghylch y digwyddiad oherwydd dau fater.

Yn gyntaf, ynghylch penderfyniad y gwasanaethau i gau achos Ms Newlands pan aeth i Doncaster.

Yn ail, bod oedi wrth geisio trefnu cyfarfod i drafod ei sefyllfa.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych y byddai'r awdurdod yn ystyried canfyddiadau'r crwner, gan geisio mynd i'r afael â'i bryderon.

Mae'r teulu wed gofyn i gyfreithwyr ymchwilio i ofal Ms Newlands.