Sgoriau hylendid bwyd yn 'llwyddiant' yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae sgoriau hylendid bwyd gorfodol ar gyfer bwytai a siopau clud-fwyd wedi gwella'r safonau, yn ôl y dirprwy weinidog iechyd.

Ym mis Tachwedd 2013, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i'w gwneud hi'n ofynnol i sefydliadau sy'n gwerthu bwydydd, i arddangos eu graddau hylendid bwyd.

Yn y ddwy flynedd ers hynny, mae'r gyfran o gwmnïau sydd wedi cael y sgôr uchaf o bum seren, wedi codi 45% i fod ychydig yn is na 61% o'r holl sefydliadau.

Dywedodd Vaughan Gething fod y mesur wedi arwain at fanteision clir i ddarparwyr bwyd a'u cwsmeriaid.

Mae bron i 26,000 o fusnesau bwyd yn cael eu graddoli, ffigwr sydd wedi codi o ychydig dros 22,000 pan ddechreuodd y system.

Mae nifer y sefydliadau sydd wedi eu graddio'n "foddhaol" neu'n "dda" (sgoriau 3 i 5) wedi cynyddu o 86.9% i 94.4%, tra bod nifer y sefydliadau gyda gradd 0, wedi haneru o 134 i 61.

Dywedodd Mr Gething: "Mae cyflwyno cynllun sgorio hylendid bwyd statudol wedi bod yn llwyddiant mawr i Gymru, gan helpu i godi safonau mewn bwytai, tafarndai, caffis a busnesau bwyd eraill ar draws y wlad."

Ychwanegodd Nina Purcell, cyfarwyddwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru fod y cynllun wedi mynd "o nerth i nerth."