Marwolaeth Cheryl James: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd
cheryl james

Mae rhieni milwr 18 oed, fu farw ym maracs Deepcut yn Surrey 20 mlynedd yn ôl wedi apelio am dystion i ddod ymlaen.

Bydd cwest newydd i farwolaeth Cheryl James o Sir Ddinbych yn cael ei glywed ym mis Chwefror.

Cafodd ei chorff ei ddatgladdu ym mis Awst cyn y gwrandawiad newydd.

Roedd y milwr o Langollen, yn un o bedwar o filwyr a gafodd eu canfod yn farw gydag anafiadau saethu yn y gwersyll rhwng 1995 a 2002.

Mae rhieni'r Preifat. James, Des a Doreen James, wedi gwneud apêl o'r newydd ar ddarllediad arbennig ar Wasanaeth Darlledu'r Lluoedd Prydeinig (BFBS) ddydd Gwener, a oedd yn nodi 20 mlynedd ers ei marwolaeth .

Gorchmynnodd yr Uchel Lys y dylai cwest newydd gael ei gynnal yn 2014, sy'n dileu'r rheithfarn agored a nodwyd yn y cwest gwreiddiol yn 1995.

Wrth siarad yn y cyfweliad ar y BFBS, dywedodd Mrs James: "Fe hoffwn i siarad â rhywun oedd â rhywbeth i'w wneud â hi ar ddiwrnod ei marwolaeth, neu'r diwrnod cynt.

"Dim ond siarad â rhywun sydd efo rhyw fath o syniad am beth ddigwyddodd."

Roedd y Preifat James wedi dechrau hyfforddiant sylfaenol yn Deepcut pan gafodd ei ddarganfod yn farw gydag anaf bwled i'w phen.

Mae ei rhieni, sydd bellach yn byw yn Llanymynech, Powys, yn credu ei bod wedi dioddef aflonyddu rhywiol a bwlio yn y barics.

Dywedodd Mr James ar yr amod bod y cwest newydd yn cael ei arwain ar dystiolaeth, byddent yn derbyn y casgliadau.