Leanne Wood: 'Plaid yn gwrthwynebu bomio Syria'

Cyhoeddwyd

Ni fydd Plaid Cymru yn cefnogi gweithredu milwrol yn Syria oni bai y gall y prif weinidog fynd i'r afael â "chwestiynau sy'n dal heb eu hateb", meddai arweinydd y blaid.

Fe gyflwynodd David Cameron ei achos i Aelodau Seneddol dros ymosod o'r awyr ar filwyr y mudiad sy'n galw eu hunain yn Wladwriaeth Islamaidd ddydd Iau.

Dywedodd y byddai targedu IS yn Syria yn ein gwneud "ni yn fwy diogel" ac na allai'r DU "roi'r cyfrifoldeb dros ein diogelwch i'n cynghreiriaid".

Ond mae Leanne Wood wedi dweud fod Mr Cameron wedi "methu cyflwyno cynllun cynhwysfawr".

"Ni fydd gollwng bomiau o'r awyr yn arwain at orchfygu IS," meddai.

"Na fydd hefyd yn sicrhau heddwch a diogelwch i bobl Syria nac yn dod â sefydlogrwydd i'r rhanbarth ehangach."

Dadleuodd Ms Wood y gallai ymyrraeth filwrol y DU yn Syria ddim ond gael ei ystyried fel rhan o gynllun heddwch rhyngwladol.

Mae gan Blaid Cymru dri Aelod Seneddol fydd yn cymryd rhan yn y bleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin, a all gael ei gynnal yr wythnos nesaf os yw'r prif weinidog yn ennill digon o gymorth i ennill y bleidlais.

Mae'n dilyn penderfyniad gan arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn i ysgrifennu at ei ASau yn dweud ei fod yn gwrthwynebu gweithredu.