Arbenigwyr ar y diwydiant teithio yn cefnogi'r Metro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Map o'r system Metro yn arddull system drenau tanddaearol Llundain

Mae'r Prif Weinidog wedi dweud fod arbenigwyr ar y diwydiant trafnidiaeth yn barod i gefnogi prosiect gwerth £600m y Metro, ar gyfer ffyrdd a rheilffyrdd de Cymru.

Croesawodd Carwyn Jones y diddordeb gan arbenigwyr a allai gyllido, creu a rhedeg y rhwydwaith drafnidiaeth gyhoeddus o Ben-y-bont ar Ogwr at y ffin â Lloegr.

Wrth lansio ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ym Mhontypridd, dywedodd y byddai'n "gatalydd" ar gyfer trawsnewid rhagolygon economaidd a chymdeithasol y genedl.

Mae ymgynghoriad ffurfiol yn dechrau yn 2016.

Mae Mr Jones wedi canmol y Metro - fydd yn cynnig amseroedd teithio cyflymach a gwasanaethau amlach - ac wedi ei ddisgrifio fel "prosiect uchelgeisiol sy'n cysylltu pobl a swyddi ar draws de Cymru mewn modd cyflym, effeithlon ac yn fuddiol i'r amgylcheddol".

"Mae'r Metro yn llawer mwy na dim ond prosiect trafnidiaeth," meddai.

"Bydd yn gatalydd ar gyfer trawsnewid rhagolygon economaidd a chymdeithasol de ddwyrain Cymru ac yn y wlad yn ei chyfanrwydd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe all y Metro could gynnwys tramiau ar y stryd, fel y rhai yn Manceinion

Dywedodd David Stevens, prif weithredwr cwmni yswiriant Admiral yng Nghaerdydd, a chynghorydd i Lywodraeth Cymru ar y prosiect, fod dros 5,000 o staff ei gwmni yn teithio i'r gwaith ar y trên.

"Fe fydd y gwasanaethau cyflymach, amlach, yn fwy dibynadwy, ac fe all y Metro yn y pen draw gynnig gwahaniaeth enfawr i ansawdd bywyd a bydd yn helpu i annog hyd yn oed mwy o'n staff oddi ar y ffyrdd ac ar drenau," meddai.

Mae'r gwrthbleidiau wedi croesawu'r cynllun Metro, ond wedi gofyn am eglurder ar gostau ac i ba raddau y bydd yn gwella gwasanaethau bws a rheilffyrdd presennol de Cymru.