Achos 'damweiniau am arian' yn cychwyn

Cyhoeddwyd

Mae achos llys yn erbyn saith o bob sydd wedi eu cyhuddo o ffugio damweiniau ceir er mwyn cael miloedd o bunnoedd o arian yswiriant wedi cychwyn yn Llys y Goron Caerdydd.

Mae'r saith diffynnydd yn gwadu bod yn rhan o gynllun 'damweiniau am arian.'

Mae Bethan Palmer o Gasnewydd, Stephen Pegram o'r Coed-duon, Nicola Cook o Hengoed, Nicola Rees o Fargoed, Stephen Brooks o Lanedern ac Adam Fear a Matthew Davies o Bontypridd i gyd yn gwadu cynllwynio i dwyllo.

Mae Mrs Palmer hefyd yn gwadu cyhuddiad o wyrdroi cyfiawnder.

Dywedodd y bargyfreithiwr Christopher Clee QC wrth y llys bod y saith diffynnydd wedi cymryd rhan mewn cynllun "damweiniau am arian" oedd yn cynnwys "twyll yswiriant" yn dilyn gwrthdrawiadau traffig "nad oedd wedi digwydd".

Yswiriant

Clywodd y rheithgor fod yr achos yn ymwneud â chwe chais yswiriant rhwng 2009 a 2011 oedd werth cyfanswm o fwy na £144,000.

Clywodd y llys fod bron bob un o'r cerbydau wedi eu cludo i'r un garej yn dilyn y damweiniau, ac roedd gwahanol straeon wedi eu rhoi am lle a pha bryd y digwyddodd y damweiniau.

Dywedodd Christopher Clee QC nad oedd y gwasanaethau brys wedi eu galw unwaith i leoliad y gwrthdrawiadau.

Mae'r saith diffynnydd yn gwadu'r honiadau ac mae'r achos yn parhau.