Cwest milwr: Dim asesiad o or-boethi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Preifat Gavin Williams yn yr ysbyty yn 2006

Clywodd cwest i farwolaeth milwr nad oedd asesiad eglur o beryglon tywydd poeth wedi ei wneud pan gafodd milwr ei gosbi yn answyddogol ar ddiwrnod poetha'r flwyddyn.

Cafodd Preifat Gavin Williams, 22 oed o Hengoed yn Sir Caerffili, ei orfodi i wneud ymarfer corff fel cosb am gyfres o ddigwyddiadau ym Marics Tidworth, Wiltshire yn 2006.

Bu farw'n ddiweddarach o fethiant y galon, a hynny o ganlyniad i drawiad gwres.

Dywedodd arbenigwr ar wres y corff nad oedd symptomau gorboethi wedi eu cydnabod ar y pryd.

Roedd y cyffur ecstasi yn ei waed pan fu farw ac roedd yn debygol ei fod yn dioddef o effeithiau diffyg dŵr cyn iddo gael ei gosbi, yn ôl tystiolaeth i'r cwest.

'Risg uchel'

Dywedodd yr arbenigwr ar wres, Dr Daniel Roiz De Sa, wrth y cwest fod lefel y risg o achos y gwres ar ddiwrnod marwolaeth Preifat Williams yn uchel, ac yn ôl canllawiau ni ddylai fod wedi gwneud ymarfer corff am fwy nag awr mewn cyfnod o 90 munud.

Mae tystion blaenorol yn y cwest wedi dadlau am ba mor hir y cafodd y milwr ei orfodi i ymarfer corff, gyda rhai'n awgrymu ei fod wedi gwneud hynny am dros awr.

Dywedodd Dr Roiz De Sa wrth y crwner, y Barnwr Alan Large, doedd 'na "ddim asesiad risg eglur o'r effaith oedd yr amgylchedd yn ei gael ar unigolyn" y diwrnod hwnnw.

Clywodd y gwrandawiad fod y meddyg oedd wedi rhoi triniaeth i Preifat Williams wedi rhoi cymorth meddygol i filwr arall o achos gor-boethi yn gynharach y diwrnod hwnnw.

Ond ni chafodd staff wybodaeth i'w rhybuddio am or-boethi a'r peryglon oedd yn gysylltiedig â'r tywydd poeth y diwrnod hwnnw.