Achos heddlu: Carchar am ddwy flynedd am ddwyn £10,000

  • Cyhoeddwyd
Stephen Phillips a Det Con Michael StokesFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Stephen Phillips a'r Ditectif Gwnstabl Michael Stokes wedi gwadu dwyn

Mae ditectif a'i gyn gyd-weithiwr wedi cael dwy flynedd o garchar am ddwyn £10,000 mewn cyrch heddlu yn Abertawe.

Roedd y Ditectif Gwnstabl Michael Stokes, 35 o Lyn-nedd, a Stephen Phillips, 47 o Abertawe, wedi gwadu cymryd arian o sêff yn 2011.

Ond wrth eu dedfrydu, dywedodd y Barnwr Eleri Rees fod y ddau wedi dangos "dirmyg tuag at y cyfreithiau roeddech i fod i'w cynnal."

Yn ystod cyrchoedd yn 2011, cafodd arian ei gymryd o dai er mwyn cael ei brofi am gyffuriau. Pan benderfynodd yr heddlu beidio ymchwilio ymhellach, fe gafodd yr arian ei ddychwelyd i'w berchennog.

Ond cwynodd perchennog y sêff fod llai o arian wedi'i ddychwelyd nag oedd wedi'i gymryd.

Yn eu hymchwiliad, daeth yr heddlu o hyd i fideo o fwndeli o arian yn cael eu cyfri. Roedd Stokes a Phillips wedi dwyn o bob bwndel ac wedi cymryd un bwndel cyfan.

Brad

"Fe gynllwynioch ac fe dwylloch wrth droseddu," meddai'r barnwr.

Gan ddweud fod y dynion wedi "cymryd maintais" o ffydd y cyhoedd mewn heddweision, ychwanegodd fod "ymddygiad llygredig o'r fath yn gwneud niwed difesur i hyder y cyhoedd yn yr heddlu."

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jon Stratford fod y ddau swyddog wedi "bradychu" pobl de Cymru.

"Mae pobl yn ymddiried mewn heddweision ac mae rhaid iddyn nhw osod y safon uchaf pan yn gwasanaethu," meddai.

"Mae'r dynion hyn yn dechrau cyfnod yn y carchar, ac mae hyn, rwy'n gobeithio, yn gyrru neges glir a phendant y bydd Heddlu De Cymru'n adnabod ac yn delio ag unrhyw un sy'n ymddwyn yn llygredig fel hyn."

Bu bron i 12 awr o drafod cyn i'r rheithor gael Stokes a Phillips yn euog. Cafwyd y ddau yn ddieuog o ddau gyhuddiad arall o ddwyn.

Roedd y rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd eisoes wedi cael cyfarwyddyd i gael trydydd dyn yn ddieuog o ddwyn.