Cywion newydd ar daith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Huw a Catrin yn ymarfer ar gyfer sioe Nadolig Cyw yr wythnos hon

Mae Sioe Nadolig Cyw yn ddyddiad pwysig iawn yng nghalendr cannoedd o blant bach Cymru a'u teuluoedd bob blwyddyn, wrth i'r cyflwynwyr a rhai o'u hoff gymeriadau berfformio'n fyw o flaen eu llygaid.

Yr wythnos hon mae Huw Owen a Catrin Herbert yn paratoi at eu taith Nadolig gyntaf fel cyflwynwyr newydd Cyw. Cafodd Cymru Fyw sgwrs â nhw yng nghanol yr ymarfer, am y paratoadau a'u swydd newydd wrth i'r daith ddechrau:

Sut wyt ti'n teimlo wrth ddechrau ar daith y sioe Nadolig am y tro cynta' a sut mae'r ymarferion yn mynd?

Catrin: "Dydd Llun wnaethon ni ddechre ymarfer, mae amser yn brin felly mae'n lot o waith! Gareth Delve [cyn gyflwynydd Cyw] sydd wedi sgriptio'r sioe a fe sy'n ein cyfarwyddo ni hefyd. Mae'n grêt i weithio gyda Gareth, ges i 'chydig o brofiad o weithio gyda fe pan ddechreues i ar Cyw. Fe yw'r un gorau i'n cyfarwyddo ni, ac mae cael rhywun mor brofiadol â Gareth o fudd mawr i Huw a fi.

"Fe wnes i ddechrau ar Cyw ym mis Mawrth felly dwi wedi cael profiad o sioeau Cyw yn yr Urdd a'r Eisteddfod, ond mae'r sioe Nadolig ychydig yn wahanol. Mae pobl yn talu arian da am y tocynnau. Ma' rhywun yn teimlo 'chydig o bwysau ond mae'n gyfle da iawn i gwrdd â'r plant. Dyma'r rhan orau o'r swydd yn bendant.

"Sgriptio a ffilmio yw'r rhan fwya' o'r swydd o ddydd i dydd ac mae hynny'n lot o sbort ond y sioeau byw mae rhywun yn ei fwynhau fwya'. Chi'n teimlo'r cysylltiad gyda'r plant ac yn gweld eu hymateb yn syth."

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cymeriad poblogaidd Ben Dant ymhlith y rhai fydd yn diddanu'r plant ar y daith

Huw: "Dwi'n mwynhau'r ymarfer, mae'n mynd yn dda. Dyma'r tro cynta' i fi berfformio sioe i blant, rydw' i wedi neud sioeau'r Urdd ac yn yr ysgol, ond dwi'n fwy nerfus tro 'ma achos dwi ddim yn siŵr sut fydd y plant yn ymateb, ond dwi'n edrych 'mlaen.

"Dydyn ni ddim yn cael gweld ymateb y plant yn aml felly mae'n neis cael dod allan o'r stiwdio am dair wythnos. Dwi'n mwynhau perfformio ac mae bod ar y llwyfan yn grêt."

Sut fyddwch chi'n ymdopi gyda thair wythnos o berfformio?

Huw: "Byddan ni di blino felly bydd angen digon o de a choffi!"

Catrin: "Mae'n lot o sbort ond bydd rhaid cadw'r egni lan! Mae Tudur sy'n chware rhan Sbarc yn y sioe, yn cynnal dosbarthiadau clocsio ffitrwydd a dwi 'di bod yn mynd i rheina bob wythnos. Mae'n ffordd dda o gadw'n ffit!"

Disgrifiad o’r llun,
Tudur Phillips sy'n chwarae rhan Sbarc

Rwyt ti Catrin wedi cychwyn ar y swydd ers mis Mawrth ac fe wnest ti Huw ymuno yn yr haf. Sut ydych chi'n cyfarwyddo â bod yn wynebau adnabyddus i blant Cymru a beth mae bod yn gyflwynydd Cyw yn ei olygu i chi?

Catrin: "Ma fe'n golygu lot. Mae'n swydd arbennig, mae'n bleser mawr ond mae'n gyfrifoldeb hefyd. I lot o blant, dyma'r unig Gymraeg maen nhw'n ei gael tan eu bod nhw'n dechre ysgol, ac i rai plant dyma'r unig Gymraeg maen nhw'n ei glywed tu fas i'r ysgol.

"Mae Huw a fi'n edrych yn ôl ar raglenni o'n plentyndod ni, fel 'Slot Meithrin' a 'Planed Plant' ac yn teimlo'n lwcus iawn i fod yn 'neud y gwaith yma nawr."

Huw: "Mae'n gyfrifoldeb mewn rhyw ffordd. Dwi'n nabod plant sy'n gwylio Cyw bob dydd felly mae'n dipyn o bwysau i'w wneud o ond dwi wrth fy modd.

"Roedd yn newid byd i ddechrau achos ro'n i'n byw yn Llanberis yn y gogledd, o'n i 'di byw yno ers i fi gael fy ngeni, ond symudais i Gaerdydd pan gefais i'r swydd. Mae bywyd y ddinas yn hollol wahanol i'r bywyd dwi'n arfer ag o, mae bob amser rhywbeth i'w wneud."

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dona Direidi, un o ffefrynnau'r genedl, hefyd yn rhan o'r sioe eleni

Sut ymateb ydych chi wedi ei gael gan y plant a'u rhieni ers cychwyn ar Cyw?

Catrin: "Rydw i'n lwcus, rwy' wedi cael ymateb hyfryd iawn ac mae'r plant wedi dod yn gyfarwydd â'r wynebau newydd. D'ych chi ddim yn siŵr sut gewch chi eich derbyn, ond rwy'n teimlo'n gyfforddus ac mae'r plant a'r rhieni i weld yn hapus!"

Huw: "Dwi ddim wedi cael llawer o gyfle i gyfarfod y plant eto, ond mi es i ar daith byr Twf gyda Catrin ac mi roedd yr ymateb bryd hynny yn wych. Roedd yn swreal bod plant yn gwybod pwy o'n i er bo' fi erioed 'di cwrdd â nhw. Dyna yw'r elfen 'go iawn' o'r swydd, gweld eu hymateb nhw felly dwi'n edrych ymlaen at y daith Nadolig i gael cyfarfod y plant."

Mae taith Sioe Nadolig Cyw yn cychwyn heddiw yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Y Coed Duon ac yn parhau tan Rhagfyr 20. Am fwy o fanylion, ewch i wefan S4C.