Rhybuddion llifogydd mewn grym wedi glaw trwm dros nos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Shem ap Geraint
Disgrifiad o’r llun,
Pont Dyfi ger Machynlleth

Mae nifer o rybuddion llifogydd mewn grym a ffyrdd wedi bod ar gau wedi cyfnod o law trwm.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod nifer o afonydd yn y gogledd a'r canolbarth wedi eu heffeithio a bod disgwyl i hyd at 80 mm (tair modfedd) o law ddisgyn dros gyfnod o 48 awr.

Ar un adeg roedd pryder y gallai afonydd Hafren, Efyrnwy, Mawddach a Wnion orlifo, ac roedd rhybuddion hefyd ar gyfer Dyffryn Conwy a Dyffryn Dyfi.

Fore Mawrth roedd nifer o ffyrdd ar gau yn y canolbarth:

  • Ger Machynlleth - yr A487 ynghau rhwng yr orsaf reilffordd a'r bont dros yr afon Dyfi;
  • Yr A483 ynghau mewn sawl man, gan gynnwys ardal Castell y Waun, ger cylchfan Halton; yn Llanfair ym Muallt rhwng Stryd y Strand a Stryd y Castell; rhwng Aberiw ac Abermiwl, ac yn ardal Llanymddyfri tuag at Lanwrtyd;
  • Yn ardal Castell Caereinion - yr A458 ynghau tuag at Lanfair Caereinion;
  • Rhwng Llangurig a Rhaeadr - yr A470 ynghau, ac yn debygol o achosi problemau wrth i bobl deithio i'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd.

Mae Irish Ferries wedi canslo pob llong gyflym rhwng Caergybi a Dulyn ddydd Mawrth oherwydd y tywydd garw, a chwmni Trenau Arriva Cymru wedi cyhoeddi y bydd bysus yn gwasanaethu rhwng Llanrwst a Chonwy a Machynlleth a'r Drenewydd oherwydd llifogydd ar y rheilffordd.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd ffyrdd dan ddŵr yn ardal Llanrwst, Dyffryn Conwy
Disgrifiad o’r llun,
Llanuwchllyn, Gwynedd

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y byddai rhybudd melyn mewn grym ddydd Mercher ac Iau.

Mae disgwyl glaw trwm yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro, Powys, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Wrecsam, ac Ynys Môn.

Ddydd Llun cafodd Ysgol Pentyrch ger Caerdydd ei chau oherwydd difrod sylweddol o ganlyniad i ddŵr.

Hofrennydd

Bydd yr ysgol hefyd ynghau ddydd Mawrth.

Yn Aberdyfi bu'n rhaid i ddiffoddwyr achub un person o dŷ yn Aberdyfi oedd o dan droedfedd o ddŵr.

Fe gafodd hofrennydd ei alw i helpu gyrrwr oedd yn cydio yn ochr ei gar mewn afon ym Meifod ym Mhowys wrth i ddŵr arllwys drwy ddrws agored a ffenestri oedd wedi eu torri.

Aed â'r gyrrwr, oedd mewn cyflwr difrifol, i Ysbyty Maelor Wrecsam am 19:30.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ag Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu bod wedi eu galw i 50 digwyddiad ddydd Llun, y cyfan yn gysylltiedig gyda'r tywydd garw.

Straeon perthnasol