Cyhoeddi manylion cynlluniau gwasanaethau mamolaeth y gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu cannoedd yn gwrthwynebu israddio gwasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae disgwyl i fanylion am newidiadau dros dro i wasanaethau mamolaeth yn y gogledd gael eu cyhoeddi yn ddiweddarach ddydd Mawrth.

Bu'n rhaid i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr roi'r gorau i'w cynlluniau gwreiddiol i israddio gwasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, yn wyneb protestiadau lleol a her gyfreithiol.

Fe gytunodd y bwrdd i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus cyn dod i benderfyniad.

Dechreuodd yr ymgynghoriad yna ym mis Awst.

Fe fydd y Bwrdd Iechyd yn cwrdd yr wythnos nesa er mwyn trafod y cynlluniau newydd.

Yn y gorffennol, mae penaethiaid y bwrdd wedi dadlau nad yw'n gynaliadwy yn y tymor byr i gael uned famolaeth dan reolaeth ymgynghorwyr yng Nglan Clwyd - a hynny oherwydd prinder staff.

Roedd y penaethiaid wedi dadlau o blaid cael unedau dan reolaeth ymgynghorwyr yn Ysbyty Gwynedd Bangor, ac Ysbyty Maelor Wrecsam, gydag uned mamolaeth Glan Clwyd dan reolaeth bydwragedd.

Straeon perthnasol