BBC Cymru Fyw

Bomio Syria: Mwyafrif ASau Llafur o Gymru yn erbyn

Published
Bydd dros hanner Aelodau Seneddol Llafur o Gymru yn pleidleisio yn erbyn cynnig Llywodraeth y DU i fomio IS yn Syria.
Mae ymchwil gan BBC Cymru yn dangos bod 13 o'r 25 o ASau Llafur yn bwriadu cefnogi eu harweinydd Jeremy Corbyn, ac ASau Plaid Cymru, drwy wrthwynebu'r cynllun ar ôl trafodaeth ddydd Mercher.
Yn dilyn penderfyniad Mr Corbyn i roi'r hawl i aelodau Llafur bleidleisio fel y mynnan nhw, Chris Bryant yw'r unig AS Llafur o Gymru i ddweud ei fod yn cefnogi cynllun David Cameron.
Mae saith o'r 11 AS Ceidwadol o Gymru wedi dweud eu bod yn bwriadu cefnogi'r prif weinidog.
Dyw chwech AS, gan gynnwys unig aelod Cymreig y Democratiaid Rhyddfrydol, Mark Williams, heb benderfynu sut y byddan nhw'n pleidleisio eto.
Ni wnaeth rhai ASau ymateb.