Dedfrydu pump o Benygroes, Gwynedd, am droseddu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu'r Gogledd
Disgrifiad o’r llun,
Gyda'r cloc: James Marsden, Marilyn Williams, John Paul Williams; Joanne Rudge; Lee Rudge

Mae pump o bobl o Wynedd wedi eu dedfrydu am gyflenwi cyffuriau a chael gwared o arian yn anghyfreithlon yn ardal Penygroes o'r sir.

Yn Llys y Goron Caernarfon, cafodd James Marsden, 29 oed o Benygroes, ei garcharu am 20 mis am gyflenwi cyffuriau.

Derbyniodd John Paul Williams, 39 oed, a Marilyn Williams, 66 oed a hefyd o Benygroes, orchymyn cymunedol am 12 mis am yr un drosedd.

Cafodd Lee Rudge, 37 oed o Bwllheli, ddedfryd o 10 mis o garchar wedi ei ohirio am ddwy flynedd a gorchymyn cymunedol am 12 mis am waredu arian yn anghyfreithlon. Cafodd Joanne Rudge, 43 oed, hefyd orchymyn cymunedol am 12 mis am waredu arian yn anghyfreithlon.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Gwyn Williams o Swyddfa CID Caernarfon: "Mae ymddygiad y grŵp yma wedi bod yn bla ar y gymuned leol ac fe fydd eu dedfrydau'n dod ag elfen o ryddhad i lawer.

"Rwy'n croesawu'r canlyniad ac yn gobeithio y bydd yn dod a rhywfaint o sicrwydd ac yn gwneud ein cymunedau'n fwy diogel.

"Bydd Heddlu Gogledd Cymru'n erlyn yn ddiflino yr unigolion hynny sy'n creu'r niwed mwyaf ac ni fydd y math yma o ymddygiad yn cael ei dderbyn."