Arweinydd cyngor yn gadael 'achos toriadau erchyll'

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd Cyngor Sir Blaenau Gwent wedi ymddiswyddo yn sgil yr hyn mae'n ei alw'n doriadau "erchyll" y llywodraeth Geidwadol.

Mae Hedley McCarthy wedi bod yn arweinydd y sir ers Mai 2012 ac yn arweinydd y grŵp Llafur am wyth mlynedd.

Dywedodd fod y cyngor yn gorfod gwneud "gostyngiadau llymach" nac yng nghyfnod Margaret Thatcher fel prif weinidog yn yr 1980au.

Bydd Mr McCarthy'n parhau ei waith fel cynghorydd dros ward Llanhiledd.

"Mae gorfod gwneud y fath doriadau i lywodraeth leol yn ddychrynllyd - erchyll," meddai.

"Dyma'r cyfnod mwyaf heriol yn hanes llywodraeth leol - gwaeth na blynyddoedd Thatcher - ac rwy' wedi cael digon o doriadau gorfodol y llywodraeth Geidwadol."

Ychwanegodd fod ganddo "bryderon difrifol" am y broses o ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru.

Bydd Mr McCarthy'n cael ei olynu gan ei ddirprwy, Stephen Thomas, o ddydd Mercher ymlaen.