Wylfa i roi'r gorau i gynhyrchu trydan ddiwedd Rhagfyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Daeth cadarnhad gan gwmni Magnox y bydd gorsaf niwclear Wylfa ar Ynys Môn yn rhoi'r gorau i gynhyrchu trydan ar 30 Rhagfyr.

Ers dechrau cynhyrchu trydan ym 1971, bu'n un o brif gyflogwyr yr ynys.

Ar hyn o bryd, mae dros 500 o weithwyr yn gweithio yno, ond mae disgwyl i ryw draean o'r swyddi ddiflannu yn ystod y misoedd nesaf, gyda'r gweddill yn cael eu colli'n raddol o'r safle yn ystod y ddegawd nesaf.

Disgrifiad,
Siôn Tecwyn aeth i'r safle ar ran BBC Cymru.

Mae cwmni Magnox yn dweud y byddan nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu'r gweithwyr ddod o hyd i swyddi newydd, ac maen nhw wedi cyfrannu £7 miliwn at gynllun sy'n ceisio gwneud hynny.

Mae nifer o'r to ifanc ymhlith y gweithlu'n gobeithio cael gwaith yn atomfa'r Wylfa Newydd yn y pen draw, os bydd y cynllun yna'n cael caniatâd. Ond does dim disgwyl i unrhyw atomfa newydd ddechrau cynhyrchu trydan am hyd at ddeg mlynedd arall.

Ffynhonnell y llun, Magnox
Disgrifiad o’r llun,
Y gwaith o adeiladu gorsaf Wylfa yn mynd rhagddo nôl yn y 1960au