S4C: Ymrwymiad i symud pencadlys 'mor gryf ag erioed'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd lluniau artist o'r ganolfan newydd eu cyhoeddi dydd Mercher

Yn ôl prif weithredwr S4C, Ian Jones, mae ymrwymiad y sianel i symud ei phencadlys i Gaerfyrddin mor gryf ag erioed.

Dywedodd Mr Jones bod y cynlluniau yn parhau i fynd yn ei blaen er gwaetha'r toriadau i gyllideb S4C.

Yr wythnos diwethaf yn dilyn Adolygiad Gwariant y Canghellor, clywodd y sianel y bydd yr arian y mae'r Adran Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Celfyddydau yn ei dderbyn gan y llywodraeth yn gostwng o £6.7m i £5m erbyn 2020.

Daeth sylwadau Mr Jones wrth i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gynnal digwyddiad yng Nghaerfyrddin i ddatgelu'r delweddau diweddaraf o ganolfan S4C, Yr Egin.

Disgrifiad o’r llun,
Dyluniad artist o du mewn i'r adeilad newydd

Y bwriad yw y bydd y ganolfan yn agor yn gynnar yn 2018, gyda rhyw 55 o swyddi'n cael eu symud o Gaerdydd i Gaerfyrddin.

Yn ogystal ag S4C, bwriad y ganolfan yw bod yn gartref i tua 25 o gwmnïau eraill.

Disgrifiad,
Ian Jones, prif weithredwr S4C yn siarad ar y Post Cyntaf, BBC Radio Cymru

'Datblygiad beiddgar'

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones, pro is-ganghellor cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a'r person sy'n arwain y prosiect ar ran y Brifysgol: "Dyma garreg filltir bwysig yn natblygiad prosiect Canolfan S4C Yr Egin.

"Rydym wedi bod yn gweithio'n dawel ac yn ddiwyd dros y misoedd diwethaf, yn mireinio'r cysyniad.

"Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad pwysig iawn i Gaerfyrddin, i'r Sir ac i Gymru gyfan.

"Mae'n ddatblygiad cyffrous, beiddgar a thrawsnewidiol a fydd yn sicr yn effeithio'n gadarnhaol ar ddatblygiad yr economi, yr iaith a'r diwylliant Cymraeg yn y rhan hon o Gymru a thu hwnt."

Disgrifiad o’r llun,
Y gobaith yw y bydd y ganolfan yn cartrefu cyfanswm o tua 25 o gwmnïau

Mae Cyfarwyddwr Adleoli a Phrosiectau S4C, Garffild Lloyd Lewis yn dweud y bydd Canolfan S4C yn "adeilad eiconig ac yn ganolfan i'r gymuned".

"Mae ein brwdfrydedd a'n hymroddiad i'r ganolfan mor gadarn ag erioed ac mi fydd yr Egin yn gartref gwych i bencadlys newydd S4C a nifer sylweddol o gwmnïau eraill ar ddechrau 2018," meddai.