Dyn yn lladd ei hun wedi "artaith" tinitws

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Handout/ Just Giving

Fe glywodd cwest ddydd Mercher fod dyn o'r gogledd wedi neidio 80 troedfedd oddi ar glogwyn ddyddiau ar ôl cael gwybod nad oedd posib gwella'i broblem clyw.

Roedd James Ivor Jones, 58 oed o Ddeganwy, yn dioddef o dinitws, sef sŵn canu o fewn y glust.

Clywodd y cwest yn Llandudno fod y cyflwr yn "artaith" i Mr Jones, oedd yn dad i ddau o blant.

Bu'r cyn-gapten llong farw o'i anafiadau ar ôl neidio lawr wyneb chwarel yn Llanddulas, ger Bae Colwyn.

Dywedodd y crwner Nicola Jones nad oedd 'na neb yn deall cymaint o bryder a straen oedd Mr Jones yn ei deimlo.

Fe gofnododd hi reithfarn o hunanladdiad.

Ychwanegodd nad oedd hi'n teimlo fod unrhyw ddiffyg yn y gofal gafodd Mr Jones, ond dywedodd fod angen ystyried yr effaith ar y claf pan yn gwneud diagnosis ble does dim gobaith i'r cyflwr wella.