Gweld sêr yn Eryri / Stargazing in Snowdonia

Published

Mae Eryri yn swyddogol yn un o'r llefydd gorau yn y byd i weld sêr wedi i'r ardal ennill statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol - yr ail yng Nghymru ar ôl Bannau Brycheiniog a dim ond y degfed yn y byd i gyd. Y ffotograffydd Richard Outram sydd wedi bod yn dal drama'r nos yn Eryri gyda'i gamera.

Snowdonia is officially one of the best places in the world to watch stars as it becomes an International Dark Sky Reserve - the second in Wales and only the tenth in the world. Photographer Richard Outram has been out to capture the dramatic north Wales landscape in darkness.

image copyrightRichard Outram
image captionGoleuadau'r Gogledd dros Lyn y Dywarchen / The Northern Lights over Llyn y Dywarchen near Snowdon
image copyrightRichard Outram
image captionY Llwybr Llaethog yn goleuo'r awyr uwch ben Dyffyn Ogwen / The Milky Way lights up the sky above the Ogwen Valley
image copyrightRichard Outram
image captionBwlch Llanberis / Llanberis Pass
image copyrightRichard Outram
image captionCar yn gwibio heibio Llyn Ogwen / A late night journey past the shores of Ogwen Lake
image copyrightRichard Outram
image captionNoson serog yn Aberglaslyn ger Beddgelert / Starry night at Aberglaslyn near Beddgelert
image copyrightRichard Outram
image captionLlonyddwch Llyn Tal-y-llyn (Llyn Mwyngil) yn y nos / The still waters of Tal-y-llyn Lake at night
image copyrightRichard Outram
image captionLleuad goch ar noson glir / A blood moon on a clear night
image copyrightRichard Outram
image captionY lleuad yn dangos y ffordd drwy Gwm Dyli wrth droed yr Wyddfa / The moon shows the way through Cwm Dyli in the foothills of Snowdon
image copyrightRichard Outram
image captionLlyn Tegid / Bala Lake
image copyrightRichard Outram
image captionAfon Idwal yn ei hanterth am 1:30 y bore, Dyffryn Ogwen / The Idwal River in full flow at 1:30 am, Ogwen Valley
image copyrightRichard Outram
image captionY llwybr i'r sêr / Road to the stars
image copyrightRichard Outram
image captionNiwl dros Lyn Dinas ger Beddgelert / Mist at Dinas Lake, near Beddgelert
image copyrightRichard Outram
image captionAmlinell y mynydd ym Mhen-y-Pass, Llanberis / Snowdonia in sillhouette at Pen-y-Pass, Llanberis

Hefyd gan y BBC