Gweld sêr yn Eryri / Stargazing in Snowdonia

Mae Eryri yn swyddogol yn un o'r llefydd gorau yn y byd i weld sêr wedi i'r ardal ennill statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol - yr ail yng Nghymru ar ôl Bannau Brycheiniog a dim ond y degfed yn y byd i gyd. Y ffotograffydd Richard Outram sydd wedi bod yn dal drama'r nos yn Eryri gyda'i gamera.

Snowdonia is officially one of the best places in the world to watch stars as it becomes an International Dark Sky Reserve - the second in Wales and only the tenth in the world. Photographer Richard Outram has been out to capture the dramatic north Wales landscape in darkness.

Image copyright Richard Outram
Image caption Goleuadau'r Gogledd dros Lyn y Dywarchen / The Northern Lights over Llyn y Dywarchen near Snowdon
Image copyright Richard Outram
Image caption Y Llwybr Llaethog yn goleuo'r awyr uwch ben Dyffyn Ogwen / The Milky Way lights up the sky above the Ogwen Valley
Image copyright Richard Outram
Image caption Bwlch Llanberis / Llanberis Pass
Image copyright Richard Outram
Image caption Car yn gwibio heibio Llyn Ogwen / A late night journey past the shores of Ogwen Lake
Image copyright Richard Outram
Image caption Noson serog yn Aberglaslyn ger Beddgelert / Starry night at Aberglaslyn near Beddgelert
Image copyright Richard Outram
Image caption Llonyddwch Llyn Tal-y-llyn (Llyn Mwyngil) yn y nos / The still waters of Tal-y-llyn Lake at night
Image copyright Richard Outram
Image caption Lleuad goch ar noson glir / A blood moon on a clear night
Image copyright Richard Outram
Image caption Y lleuad yn dangos y ffordd drwy Gwm Dyli wrth droed yr Wyddfa / The moon shows the way through Cwm Dyli in the foothills of Snowdon
Image copyright Richard Outram
Image caption Llyn Tegid / Bala Lake
Image copyright Richard Outram
Image caption Afon Idwal yn ei hanterth am 1:30 y bore, Dyffryn Ogwen / The Idwal River in full flow at 1:30 am, Ogwen Valley
Image copyright Richard Outram
Image caption Y llwybr i'r sêr / Road to the stars
Image copyright Richard Outram
Image caption Niwl dros Lyn Dinas ger Beddgelert / Mist at Dinas Lake, near Beddgelert
Image copyright Richard Outram
Image caption Amlinell y mynydd ym Mhen-y-Pass, Llanberis / Snowdonia in sillhouette at Pen-y-Pass, Llanberis

Hefyd ar y BBC