Gweld sêr yn Eryri / Stargazing in Snowdonia

Cyhoeddwyd

Mae Eryri yn swyddogol yn un o'r llefydd gorau yn y byd i weld sêr wedi i'r ardal ennill statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol - yr ail yng Nghymru ar ôl Bannau Brycheiniog a dim ond y degfed yn y byd i gyd. Y ffotograffydd Richard Outram sydd wedi bod yn dal drama'r nos yn Eryri gyda'i gamera.

Snowdonia is officially one of the best places in the world to watch stars as it becomes an International Dark Sky Reserve - the second in Wales and only the tenth in the world. Photographer Richard Outram has been out to capture the dramatic north Wales landscape in darkness.

Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Goleuadau'r Gogledd dros Lyn y Dywarchen / The Northern Lights over Llyn y Dywarchen near Snowdon
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Y Llwybr Llaethog yn goleuo'r awyr uwch ben Dyffyn Ogwen / The Milky Way lights up the sky above the Ogwen Valley
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Bwlch Llanberis / Llanberis Pass
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Car yn gwibio heibio Llyn Ogwen / A late night journey past the shores of Ogwen Lake
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Noson serog yn Aberglaslyn ger Beddgelert / Starry night at Aberglaslyn near Beddgelert
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Llonyddwch Llyn Tal-y-llyn (Llyn Mwyngil) yn y nos / The still waters of Tal-y-llyn Lake at night
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Lleuad goch ar noson glir / A blood moon on a clear night
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Y lleuad yn dangos y ffordd drwy Gwm Dyli wrth droed yr Wyddfa / The moon shows the way through Cwm Dyli in the foothills of Snowdon
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Tegid / Bala Lake
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Afon Idwal yn ei hanterth am 1:30 y bore, Dyffryn Ogwen / The Idwal River in full flow at 1:30 am, Ogwen Valley
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Y llwybr i'r sêr / Road to the stars
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Niwl dros Lyn Dinas ger Beddgelert / Mist at Dinas Lake, near Beddgelert
Ffynhonnell y llun, Richard Outram
Disgrifiad o’r llun,
Amlinell y mynydd ym Mhen-y-Pass, Llanberis / Snowdonia in sillhouette at Pen-y-Pass, Llanberis

Hefyd gan y BBC