Argymell cadw gwaith ONS yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Dylai'r gwaith o gasglu ystadegau economaidd aros ym mhencadlys y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd, medd adolygiad.

Y swyddfa yw prif ffynhonnell data Prydain, gyda dwy ran o dair o'i staff yn gweithio yn y ddinas.

Mewn adroddiad interim gan gyn-ddirprwy lywodraethwr Banc Lloegr, mae Syr Charlie Bean yn argymell y dylai'r ganolfan yng Nghasnewydd fod wrth wraidd y gwaith o gasglu ystadegau economaidd.

Er hynny, mae'n dweud fod symud y ganolfan o Lundain i Gasnewydd ddiwedd y 2000au wedi arwain at golli llawer o'r arbenigedd yn y maes.

Roedd pryder y byddai'r adolygiad yn awgrymu symud swyddi o dde Cymru i Lundain.

Mae undeb y PCS wedi croesawu'r argymhelliad.