Corff Afon Wysg: Cyhoeddi enw dynes

  • Cyhoeddwyd
Aberhonddu

Mae'r heddlu wedi cadarnhau enw dynes gafodd ei darganfod yn farw yn Afon Wysg yn Aberhonddu.

Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio'r dŵr am Anita Mary Parry, 50 oed o Aberhonddu, ers tua 18:30 nos Lun yn dilyn adroddiadau bod person wedi'i weld yn yr afon.

Fe gadarnhaodd yr heddlu ddydd Mawrth bod corff wedi'i ddarganfod.

Bu criwiau gwasanaeth tân ac achub Aberhonddu, Talgarth a Chrughywel, ynghyd â thîm arbenigol o Abertawe yn rhan o'r chwilio.