Blwyddyn brysur i dîm rygbi Cymru

Cyhoeddwyd

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi amserlen y tîm cenedlaethol ar gyfer 2016.

Mewn dyddiadur heriol, bydd tîm Warren Gatland yn herio Seland Newydd deirgwaith a Lloegr ddwywaith.

Fe fydd y cyfan yn cychwyn ar 7 Chwefror wrth i Bencampwriaeth y Chwe Gwlad ddechrau, yna bydd Cymru'n teithio i Twickenham ar gyfer gêm baratoi ddiwedd mis Mai cyn eu taith haf o dair gêm brawf yn erbyn y Crysau Duon.

Bydd taith yr haf yn digwydd ar yr un pryd a Phencampwriaeth Bêl-droed Euro 2016, ac mae'n debyg y bydd sylw llawer o Gymry ar Ffrainc.

Yng nghyfres yr hydref y flwyddyn nesa, bydd tair o'r gemau yn erbyn Awstralia, Ariannin a De Affrica, ond dyw'r undeb heb gadarnhau hyd yma pwy fydd y gwrthwynebwyr yn y bedwaredd gêm ar 19 Tachwedd.

Does dim cadarnhad eto pryd fydd y timau dethol ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd 2019 yn cael eu dewis, ac fe allai canlyniadau Cymru yng ngemau'r hydref fod yn dyngedfennol.

Canlyniadau siomedig yn 2012 arweiniodd at Gymru i fod ymysg y trydydd detholion yng nghystadleuaeth eleni, ac felly i fod yn yr un grŵp a Lloegr ac Awstralia.

Tîm rygbi Cymru - Amserlen 2016

Pencampwriaeth Chwe Gwlad 2016 -

 • Dydd Sul 7 Chwefror am 15:00: Iwerddon v Cymru
 • Dydd Sadwrn 13 Chwefror am 16:50: Cymru v Yr Alban
 • Nos Wener 26 Chwefror am 20:05: Cymru v Ffrainc
 • Dydd Sadwrn 12 Mawrth am 16:00: Lloegr v Cymru
 • Dydd Sadwrn 19 Mawrth am 14:30: Cymru v Yr Eidal

Taith Haf 2016 -

 • Dydd Sul 29 Mai: Lloegr v Cymru
 • Dydd Sadwrn 11 Mehefin: Seland Newydd v Cymru yn Auckland
 • Dydd Mawrth 14 Mehefin: Chiefs v Cymru yn Waikato
 • Dydd Sadwrn 18 Mehefin: Seland Newydd v Cymru yn Wellington
 • Dydd Sadwrn 25 Mehefin: Seland Newydd v Cymru yn Dunedin

Cyfres yr hydref 2016 -

 • Dydd Sadwrn 5 Tachwedd: Cymru v Awstralia
 • Dydd Sadwrn 12 Tachwedd: Cymru v Ariannin
 • Dydd Sadwrn 19 Tachwedd: (I'w drefnu)
 • Dydd Sadwrn 26 Tachwedd: Cymru v De Affrica