Sylwadau Cameron ar Syria ddim yn 'ychwanegu' at y ddadl

Cyhoeddwyd

Mae Carwyn Jones wedi beirniadu David Cameron am ei sylwadau a awgrymodd bod y rheiny sy'n pleidleisio yn erbyn ymosodiadau o'r awyr yn Syria yn "bobl oedd yn cydymdeimlo a therfysgwyr".

Dywedodd Mr Jones y dylai barn aelodau seneddol gael eu parchu, os ydyn nhw'n cefnogi gweithredu milwrol neu beidio.

Yn ôl prif weinidog Cymru, doedd geiriau Mr Cameron ddim yn "ychwanegu at y ddadl".

Daeth ei sylwadau ar raglen The Wales Report ar y BBC.

Dywedodd Mr Jones hefyd ei fod yn erbyn y cynigion presennol o ymosod o'r awyr yn Syria.

Gan ddweud nad oedd yn erbyn y cynllun "mewn egwyddor", rhybuddiodd: "Os ydych eisiau dod a heddwch i Syria mae'n rhaid cael cynllun. Sut ydych chi'n dod a heddwch i Syria?

"Pa luoedd ar lawr gwlad ydych yn cefnogi i wneud hynny? Ac os ydych yn gwneud hynny, yna pa ymosodiadau o'r awyr sydd ei angen? Does dim o hynny wedi ei wneud.

"Ar ddiwedd y dydd, fy mhryder i yw y byddwn yn gorffen gydag ymosodiadau o'r awyr a bydd yna anghofio am yr holl beth ac ni fydd neb yno i wneud y gwaith sydd ei angen i ddod a heddwch a diogelwch i bobl Syria."

The Wales Report BBC One Wales,23:05 nos Fercher 2 Rhagfyr