Syria: Ymgyrch fomio yn erbyn IS yn cychwyn

James Williams
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae awyrennau Prydeinig wedi targedu safleoedd yn nwyrain Syria o'u gwersyll yng Nghyprus

Mae'r DU wedi cychwyn cyrchoedd awyr yn targedu'r grŵp sy'n galw'u hunain yn Wladwriaeth Islamaidd neu IS yn Syria.

Gadawodd y pâr cyntaf o awyrennau Tornado wersyll yr awyrlu yn Akrotiri yng Nghyprus ychydig dros awr ar ôl i aelodau seneddol yn Nhŷ'r Cyffredin gymeradwyo cyrchoedd.

Rhyw awr yn ddiweddarach, fe ddilynodd dwy awyren arall. Mae'r BBC yn deall eu bod yn targedu chwe safle ar feysydd olew yn nwyrain Syria sydd dan reolaeth IS.

Nos Fercher yn y senedd, roedd mwyafrif y llywodraeth o 174 pleidlais yn llawer yn fwy na'r disgwyl. Dyna oedd y prif weinidog am weld - mandad clir ar gyfer ymestyn cyrchoedd awyr y Deyrnas Unedig yn erbyn IS o Irac i Syria.

Ond nid dyna oedd y rhan fwyaf o aelodau seneddol Cymreig am weld.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd diwrnod o drafod yn San Steffan ddydd Mercher

Fe bleidleisiodd 24 o'r 40 yn erbyn y cynnig i ddwysáu'r gweithredu milwrol yn erbyn y grŵp terfysgol - 20 AS Llafur, 3 AS Plaid Cymru a Mark Williams - unig AS Cymreig y Democratiaid Rhyddfrydol.

Ar yr ochr arall, roedd 4 AS Llafur, gan gynnwys aelod cabinet yr wrthblaid Chris Bryant, a'r 11 AS Ceidwadol Cymreig wedi cefnogi cynllun y llywodraeth.

Y llynedd, fe bleidleisiodd aelodau seneddol dros ymosod o'r awyr yn erbyn IS yn Irac.

Bryd hynny, fe ddywedodd David Cameron fod yna achos cryf dros weithredu yn erbyn y grŵp terfysgol yn Syria ond y bydde angen pleidlais arall cyn gwneud hynny.

Blwyddyn a deufis yn ddiweddarach, mae'r bleidlais honno wedi cael ei chymeradwyo gyda mwyafrif sylweddol.

Ond fel mae'r gwleidyddion ar naill ochr y ddadl yn cydnabod - dim ond un frwydr yn erbyn IS yw'r cyrchoedd awyr. Mae'r rhyfel yn parhau.