Dyn yn cyfaddef cyflenwi mephodrone

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cyfaddef iddo gyflenwi mephodrone i fam 26 oed, fu farw ar ôl ei gymryd.

Fe syrthiodd Kirsty Hughes o Ferthyr Tudful yn anymwybodol noson Calan Gaeaf eleni ar ôl cymryd y cyffur a bu farw yn yr ysbyty ddeuddydd yn ddiweddarach.

Mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Merthyr Tudful, plediodd Jamie Cross, 23 oed, yn euog i gyflenwi'r cyffur dosbarth B.

Mae e wedi ei gadw yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu ar 15 Ionawr, 2016.