Rhybudd Cyngor Penfro am stofiau coed

Cyhoeddwyd

Mae yna rybudd i bobl yn Sir Benfro i beidio â chynnau tân mewn stofiau coed neu lo yn eu cartrefi os cawson nhw'u gosod gan y diweddar Steven Pool o Dre Ioan.

Daw'r cyngor gan Cyngor Sir Benfro a HETAS - y corff sy'n goruchwylio'r diwydiant gwresogi domestig.

Mae yna bryder y gallai'r stofiau fod yn beryglus wedi i Mr Poole bledio'n euog i osod stofiau heb gadw at y gofynion cyfreithiol.

Cafodd yr achos ei glywed yn Llys Ynadon Hwlffordd ychydig cyn i Mr Pool farw. Dywedodd y cyngor eu bod yn ddrwg ganddyn nhw glywed y newyddion am ei farwolaeth.

Synhwyrion

Clywodd y llys nad oedd Mr Poole o gwmni SM Poole wastad yn sicrhau fod cysylltiadau'r corn simnai wedi eu gosod yn gywir. Roedd e hefyd wedi methu â chadw at y gofynion i osod synhwyrion carbon monocsid.

Dywedodd y Cynghorydd Huw George, aelod Cabinet Gwasanaethau'r Amgylchedd a Rheoleiddio: "Fe osododd Mr Poole nifer fawr o stofiau dros y chwech i saith mlynedd ddiwethaf.

"Mae'n bryder gennym y gallai cannoedd ohonyn nhw fod wedi eu gosod yn anghywir, ac nad ydyn nhw'n ddiogel."

Mae HETAS wedi ysgrifennu at 500 o gwsmeriaid yn awgrymu bod eu stofau'n cael eu profi, ac mae'r cyngor yn annog unrhyw un sydd â phryderon i wneud yr un fath.