Sticiwch efo Cymru

Cyhoeddwyd

Mae casglu sticeri pêl-droed cyn pencampwriaethau pwysig wedi bod yn draddodiad i genedlaethau o blant (ac ambell i oedolyn). Mae 'na bron 40 mlynedd wedi mynd heibio ers i chwaraewyr Cymru fod yn rhan o gasgliad Panini.

Ond diolch i lwyddiant hogiau Chris Coleman yn rowndiau rhagbrofol Euro 2016, mae 'na gasgliad arbennig o sticeri wedi ei gyhoeddi i nodi'r llwyddiant. Felly beth yw apêl casglu sticeri?

Mae Geraint Iwan a Dyl Mei yn gyflwynwyr cyfarwydd ar Radio Cymru, ac maen nhw wedi bod yn llenwi'r albyms sticeri ers yn blant.

Meddai Ger: "Fy mrawd oedd yn i hel nhw'n wreiddiol. Ro'n i tua chwech oed ar y pryd ma'n siŵr.

"O'n i dal 'mond yn dod mewn i'r byd pêl-droed ar y pryd ac, i ddangos fy anwybodaeth, dwi'n cofio gwario £1 o'n i 'di gasglu ar y sticeri anghywir, a phrynnu rhai 'Division 1' ar y pryd, wedyn methu dallt pam doedd 'na ddim lle i sticer Port Vale yn yr un Panini."

Dechreuodd Dyl Mei gasglu'n ifanc iawn: "Un o fy atgofion cyntaf o ysgol ydi bod yn iard Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, yn mynd trwy sticeri hogyn o'r enw Siôn Dobson a chael row ganddo fo am edrych am rai Everton (Dad yn gefnogwr Everton).

"Esboniodd Siôn mai Lerpwl y dylwn i gefnogi am mai nhw oedd y tîm gorau. Ers y diwrnod yna, ac oherwydd y sticeri, Lerpwl 'di fy nhîm."

Disgrifiad o’r llun,
Dean Saunders, cyn-ymosodwr Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Ugain mlynedd o sticeri Ryan Giggs
Disgrifiad o’r llun,
John Hartson mewn crys Arsenal
Disgrifiad o’r llun,
Cyn ymosodwr Lerpwl a Chymru, Ian Rush
Disgrifiad o’r llun,
Terry Yorath, aeth ymlaen i hyfforddi Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mark Hughes ifanc

Sgleinio

"Doedd gorffen y casgliad ddim yn gymaint o obsesiwn â hynna, ond mi roedd obsesiwn mewn gorffen y shineys!! Hyd yn oed os fyswn i'n gorfod swapio 20 cyffredin am sticer sgleiniog," meddai Ger.

"Pan ro'n i'n casglu sticeri Cwpan y Byd llynedd, es i drwy dros 40 paced cyn cael hyd i un sgleiniog, a chyn hynna o'n i 'di cychwyn amau bod 'na ddim shineys yn y casgliad. 'Sa hynna di bod yn un o'r pethau mwyaf gwirion ers i Manchester United dalu £27.5 miliwn am Fellaini!"

I Geraint, nid sticeri pêl-droed yn unig oedd yn dal ei sylw pan yn blentyn: "Mi neshi ddechrau rhai WWF (reslo, dim pandas), 'Turtles', 'Gladiators' a 'Thundercats' hefyd.

"Ond dwi yn cofio rhoi tua 30 neu 40 o swaps i ffwrdd am un shiney Brasil - roedd hyn yn ddigwyddiad blynyddol."

Disgrifiad o’r llun,
Sticyr sgleiniog Cymru yn yr albwm newydd. Wir i chi doedd dim rhaid i ni brynu 40 paced!

Mae Dylan Ebenezer, cyflwynydd Sgorio, yn cefnogi Arsenal ers blynyddoedd, ac roedd yn arfer casglu sticeri Panini. Yr unig beth oedd yn ei boeni pan yn blentyn oedd gallu llenwi tudalen y 'Gunners':

"Doedd dim diddordeb yn gorffen y llyfr, jyst mod i'n gorffen chwaraewyr Arsenal bydden i'n hapus... a chasglu ambell i fathodyn clwb arian wrth gwrs."

Ond dydi Dylan ddim yn gwirioni i'r fath raddau a Ger a Dyl Mei:

"Plant yn iawn - pob lwc iddyn nhw - ond druan â'r rhieni sy'n gorfod talu. Fe allai sicrhau pob sticer gostio bron i £450 - gwallgofrwydd!

"O ran yr oedolion sy'n chwysu dros ei swapsies ac yn gwario ffortiwn, mae rhaid bod 'da chi fwy o arian na sens - neu fod hi'n ddiflas iawn iawn iawn ble bynnag chi'n byw.

"Nes i stopio casglu pan o'n i'n iau gan i mi ddarganfod bod yna bethau lot fwy diddorol o gwmpas i wario fy mhres poced arnyn nhw, fel merched a chwrw."

Mae Geraint Iwan wedi bod yn crwydro strydoedd Bangor yn ofer hyd yma yn chwilio am siop sy'n gwerthu albwm newydd Cymru:

"Mae o'n cŵl. I blentyn 10 oed sy'n gwirioni efo ffwtbol mae o'n briliant! A dwi'n meddwl hynny, a dwi'n 30! Dwi'n dallt fod o yn y siopa yng Nghaerdydd yn barod. Fedra i ddim disgw'l tan fydd o gynna i.

"Dwi'n edrych ymlaen hefyd at yr albym y flwyddyn nesa i gyd-fynd efo'r Bencampwriaeth ei hun. 'Da ni 'di disgw'l blynyddoedd i weld Cymru ymhlith y cewri."

Beth bynnag ydi'r farn am sticeri Panini, mae'n saff dweud y bydd criw ffyddlon o bob oed yn edrych ymlaen yn eiddgar i ddechrau eu casgliad newydd.

(Diweddariad yw hwn o erthygl gafodd ei chyhoeddi yn Cylchgrawn Cymru Fyw ym mis Gorffennaf 2014)

Disgrifiad o’r llun,
"HAL! ROBSON! HAL ROBSON-KANU!!"