Carchar am oes am geisio llofruddio

  • Cyhoeddwyd
Stacey Gwilliam a Keith Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Fe ymosododd Keith Hughes ar ei gyn-ddyweddi, Stacey Gwilliam, ym mis Gorffennaf

Yn Llys y Goron Abertawe mae dyn wedi ei ddedfrydu i garchar am oes am geisio llofruddio ei gyn-ddyweddi.

Fe dagodd Keith Hughes o Abertawe Stacey Gwilliam ar lwybr yr arfordir ym Mhenrhyn Gŵyr ym mis Gorffennaf eleni.

Fe fydd yn treulio wyth mlynedd a hanner yn y carchar cyn i'r awdurdodau ystyried ei ryddhau ar drwydded.

Wrth ei ddedfrydu, fe ddywedodd y Barnwr Paul Thomas ei fod "yn peri risg sylweddol o achosi niwed i'r cyhoedd."

Mewn datganiad wedi'r dedfrydu fe ddywedodd Stacey Gwilliam fod creithiau corfforol a meddyliol yr ymosodiad yn parhau.

Ychwanegodd na fyddai hi'n anghofio "beth wnaeth e i fi y diwrnod hwnnw a thrwy gydol ein perthynas.

"Mae'n rhaid i mi fyw gyda hynny am weddill fy oes. Gobeithio y bydd rhaid iddo fe wneud hefyd."