Cofio 140 mlynedd ers trychineb pwll glo Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reg Malpass

Mae torch o flodau wedi cael eu gosod mewn seremoni ddydd Sul i nodi 140 mlynedd ers i 16 o bobl farw mewn trychineb pwll glo yng Nghaerdydd.

Cafodd y digwyddiad ym Mhwll Glo'r Llan yng Ngwaelod y Garth ei ddisgrifio fel trychineb pwll glo gwaethaf y flwyddyn, gyda bachgen 12 oed ymysg y meirw.

Agorwyd y pwll yn 1872 gan TW Booker, ac roedd yn cyflogi 300 o bobl yn ei anterth.

Cafodd y gwasanaeth ei gynnal ger mynedfa hen Bwll Glo'r Llan yng Ngwaelod y Garth am 11:00.