Y Blaid Lafur wedi'i thorri yn ei hanner?

  • Cyhoeddwyd
Rhodri Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Rhodri Morgan yn siarad ar raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales fore Gwener

Mae cyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, wedi dweud bod y Blaid Lafur fwy neu lai yn ddwy blaid wleidyddol bellach, a hynny oherwydd rhaniad rhwng aelodau'r blaid ar lawr gwlad a'i ASau.

Daw hyn yn dilyn penderfyniad 66 o ASau Llafur i bleidleisio gyda'r llywodraeth o blaid ymosodiadau awyr ar y rhai sy'n galw eu hunain yn Wladwriaeth Islamaidd yn Syria.

Fe gafodd y polisi ei wrthwynebu gan arweinydd y blaid, Jeremy Corbyn.

Dywedodd Mr Morgan wrth BBC Cymru bod y rhan fwyaf o aelodau'r blaid yn "ffyddlon iawn" i Mr Corbyn ac mai "ychydig iawn" oedd yn cefnogi'r gweithredu milwrol.

Ond ychwanegodd nad oedd y rhan fwyaf o Aelodau Seneddol Llafur yn "bobl Corbyn mewn gwirionedd", felly roedd rhaid i'r blaid ddelio gyda "ffenomen newydd".

Ar raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales fore Gwener, dywedodd Mr Morgan: "Mewn gwirionedd, mae gennym ddwy blaid Lafur, ac mae hyn yn dipyn o ffenomenon newydd, felly mae'n rhaid i ni geisio gadael i hyn setlo i lawr ac yna gweithio allan beth yw'r ffordd orau ymlaen."