Cyngor Caerdydd yn barod i dorri gwasanaethau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Toriadau: Roedd protestiadau yn 2015

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu cynyddu'r dreth gyngor yn ogystal â chodi pris prydau ysgol oherwydd cynlluniau newydd.

Dywedodd awdurdod mwyaf Cymru y byddai'n "defnyddio dulliau newydd o weithio" er mwyn arbed arian.

Mae cynlluniau drafft y cyngor ar gyfer 2016-2017 yn seiliedig ar godi'r dreth cyngor o 4.5%, gan ddod â £5.1m yn ychwanegol i'r coffrau.

Yn y flwyddyn ariannol nesaf mae'n wynebu diffyg o tua £45.6m.

Bydd y celfyddydau yn wynebu toriadau a £300,000 yn cael eu harbed drwy godi pris prydau ysgol o 10c.

Y nod yw dod â'r gymhorthdal i gystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd i ben, gan arbed £36,000.

Dangosodd dadansoddiad fod toiledau cyhoeddus y ddinas yn costio £16 i bob unigolyn. Mae'r rheiny'n wynebu'r fwyell, gan arbed 137,000.

'Dulliau newydd'

Dywedodd y Cynghorydd Graham Hinchey, yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Corfforaethol a Pherfformiad: "Rydyn ni'n bwriadu newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau drwy ystyried defnyddio dulliau gweithio newydd a helpu cymunedau a phartneriaid i ddarparu gwasanaethau a rheoli asedau."

Ddydd Mercher bydd Cyngor Caerdydd yn cael gwybod faint fydd eu cyllideb gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yr ymgynghori yn parhau hyd at 12 Ionawr gyda'r cyngor yn penderfynu'n derfynol mewn cyfarfod llawn ar 25 Chwefror.