Syria: Pryder y gall ymyrraeth filwrol 'radicaleiddio'

Cyhoeddwyd

Fe all ymosodiadau o'r awyr yn erbyn y Wladwriaeth Islamaidd yn Syria arwain at fwy o Fwslemiaid ifanc yn cael eu radicaleiddio ym Mhrydain.

Dyna bryder Aelod Seneddol Llafur Islwyn, Chris Evans, wrth rybuddio am yr oblygiadau o ymyrryd yn filwrol yn y wlad.

Dywedodd ei fod wedi pleidleisio yn erbyn ymosodiadau o'r awyr gan nad oedd dadl y prif weinidog wedi ei argyhoeddi.

"Rwy'n ofni bod hyn am arwain at fwy o ffoaduriaid, mae Assad (arlywydd Syria) am elwa yn y tymor hir, ac rwy'n ofni y bydd mwy o Fwslemiaid ifanc yn cael eu radicaleiddio, ddim yn unig ym Mhrydain ond yn Ewrop hefyd," meddai Mr Evans.

Mae sawl dyn ifanc o Gaerdydd wedi mynd i Syria i ymladd dros y Wladwriaeth Islamaidd.

Fe bleidleisiodd AS Llafur De Caerdydd a Penarth, Stephen Doughty, yn erbyn ymosod o'r awyr yn Syria, ond roedd Aelod Cynulliad yr etholaeth yn fwy amheus.

'Eisioes yn darged'

Dywedodd Vaughan Gething: "Dw i ddim yn meddwl y gall unrhyw un gyda'i law ar ei galon ddweud gyda sicrwydd ein bod yn fwy diogel neu ein bod yn gallu gwarantu ein bod yn fwy diogel os na fyddem wedi gweithredu o ystyried ein bod eisoes yn darged."

Fe bleidleisiodd 11 Aelod Seneddol Ceidwadol o Gymru dros ymosod o'r awyr yn Syria. Yn ôl arweinydd y blaid yng Nghymru, mae gweithredu yn angenrheidiol ar gyfer diogelwch y Deyrnas Unedig.

"Mae gennym ni luoedd amddiffyn, asiantaethau cudd-wybodaeth a llywodraeth sydd wedi ei hymrwymo i ddiogelwch y wlad a diogelwch unigolion," meddai Andrew RT Davies.

"Rwy'n credu mai dyma'r ffordd mae pobol Prydain eisiau i'w llywodraeth ymateb er mwyn sicrhau bod ein gwlad a'u hunain yn saff."

Sunday Politics Wales, BBC1 Wales, 11:00 ddydd Sul