BBC Cymru Fyw

Capel Cymraeg yn Llundain yn gwahardd pobl ddigartref

Published
image copyrightGoogle

Mae capel Cymraeg yn Llundain wedi gwahardd pobl ddigartref rhag cysgu tu allan i'r eiddo.

Mae llythyr wedi ei osod tu allan i Eglwys Gymraeg Canol Llundain, ger Oxford Street, sydd yn dweud nad ydynt yn caniatáu i bobl ddigartref gysgu ym mynedfa'r capel, nac i fochel ar y grisiau sy'n arwain at flaen yr adeilad.

Yn ôl gweinidog yr eglwys, bwriad y llythyr yw galluogi'r heddlu i symud pobl ddigartref o flaen yr eiddo i ganolfan bwrpasol sydd nid nepell o'r capel.

Dywed y llythyr ar fynedfa Stryd Eastcastle: "Rydym yn rhoi caniatâd i unrhyw swyddog o Heddlu Llundain ofyn i unrhyw bersonau sydd ar ein heiddo preifat heb ein caniatâd i symud ar unwaith, ac rydym yn hapus iddynt ddefnyddio eu pwerau i gael gwared arnynt os byddant yn methu â chydymffurfio."

Dywedodd gweinidog yr eglwys, Rob Nichols, eu bod wedi gweithredu yn dilyn cyngor gan yr heddlu, ac mai swyddog heddlu'r Met ddywedodd wrth aelodau Eglwys Gymraeg Canol Llundain sut i eirio'r llythyr.

"Mae 'na ganolfan bwrpasol i'r digartref yn agos iawn i'r capel - St. Mungo's - lle y cawn nhw loches a rhywbeth i'w fwyta, a bwriad y llythyr yw galluogi'r heddlu i hebrwng y bobl sy'n cysgu o flaen y capel i'r ganolfan, fel nad ydynt yn gorfod treulio'r noson allan yn yr oerfel." meddai Mr Nichols.

Ychwanegodd: "Yn amlwg, mae 'na broblem o bobl yn cysgu allan yn yr awyr agored, a'n gobaith ni ydi fod y trefniant yma yn gwneud pethau'n well ac yn brafiach iddyn nhw."

Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn i heddlu'r Met am eu hymateb.