Ail-gysylltu trydan i dai yn y gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr Afon Dyfrdwy wedi gor-lifo ger Wrecsam

Mae'r cyflenwad trydan wedi ei ail-gysylltu i gartrefi yn y gogledd wedi i wynt a glaw adael 700 o dai heb drydan ddydd Sadwrn.

Roedd tua 70 o gartrefi yn dal heb drydan ddydd Sul wrth i beirianwyr weithio i ail-gysylltu'r cyflenwad.

Yn y cyfamser mae timau achub arbenigol criwiau o'r RNLI yng Nghymru wedi bod yn cynnig cymorth gyda'r gwaith o symud pobl o ardaloedd sydd wedi eu heffeithio gan lifogydd yn Cumbria.

Dywedodd Chris Missen, gwirfoddolwr gyda chriw o Borthcawl oedd wedi cyrraedd Cumbria yn gynnar ddydd Sul, fod sefyllfa yn un "ddigynsail".

"Mae'n siwr ein bod wedi helpu 200 o bobl ers i ni gyrraedd Carlisle ac mae 200 arall sydd angen ein cymorth", meddai.

"Mae maint hyn yn rhywbeth nad ydym wedi ei weld erioed o'r blaen - mae'n ddidrugaredd. Rwyf wedi cynnig cymorth mewn chwe digwyddiad llifogydd arall gyda'r RNLI, hwn yw'r gwaethaf o bellffordd."