Carcharu dyn am 16 mlynedd am ymosod ar gyn-gariad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe gafwyd Scott David Jones yn euog yn Llys y Goron yr Wyddgrug

Mae dyn a gafwyd yn euog o geisio llofruddio ei bartner mewn ymosododd gyda chyllell yn Wrecsam wedi ei ddedfrydu i 16 mlynedd o garchar.

Roedd Scott David Jones o'r Waun wedi ei gael yn euog mewn gwrandawiad cynharach o geisio llofruddio Laura Hartshorn.

Fe gafodd Jones orchymyn llys sy'n ei atal rhag cysylltu gyda'i gyn-gariad mewn unrhyw ffordd am 15 mlynedd.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands yn Llys y Goron yr Wyddgrug nad oedd yn sicr os oedd y diffynnydd wedi mynd a chyllell i'r fflat lle ymosododd ar Ms Hartshorn, ond roedd wedi cymryd y gyllell o'r gegin yn y fflat i'r llofft lle digwyddodd yr ymosodiad.

"Rydych yn honni nad ydych yn cofio dim am yr hyn y gwnaethoch y diwrnod hwnnw, gan ddweud nad oeddech chi'n cofio am eich bod wedi bod yn yfed", meddai'r barnwr.

"Os yw hwn yn achos gwirioneddol o golli eich cof, dim ond chi fydd yn gwybod."

Edifar

Mewn llythyr i'r llys, dywedodd Jones ei fod wedi'i siomi am yr hyn y gwnaeth a'i fod yn llawn edifar am ei weithredoedd.

Roedd am i Ms Hartshorn a'i theulu wybod fod yn ddrwg iawn ganddo, meddai.

Ond dywedodd y barnwr bod ei eiriau'n rhai gwag, gan iddo wadu'r cyhuddiad yn ei erbyn a'i ymateb cyntaf i'r heddlu oedd bod ei gyn-gariad wedi niweidio ei hun yn ystod y digwyddiad.

'Ymosodiad ciaidd'

Wrth ymateb i'r ddedfryd dydd Llun, dywedodd yr Uwch Arolygydd Neil Harrison o Heddlu'r Gogledd: "Roedd hwn yn ymosodiad ciaidd ar y dioddefwr, ac fe allai fod wedi bod yn un angheuol yn ddigon hawdd.

"Roedd gan Jones hanes o drais yn y cartref dros nifer o flynyddoedd, yn y berthynas hon ac mewn perthynas flaenorol, lle'r oedd yn dangos ymddygiad o reoli gyda bygythiadau o drais.

"Mae'r achos hwn yn dangos pa mor bwysig yw hi i ddioddefwyr trais yn y cartref i wneud cwynion er mwyn i'r gefnogaeth berthnasol gael ei gynnig.

"Mae hyn yn berthnasol iawn ar yr adeg yma o'r flwyddyn ac ni ddylai pobl mewn perthynas lle mae camdriniaeth yn digwydd orfod dioddef y gamdriniaeth mewn tawelwch.

Mae'r dyfarniad a roddwyd i Jones heddiw yn sicrhau fod merched yn cael eu diogelu rhag ei drais a'i fod yn atebol am ei weithredoedd yn ystod yr ymosodiad treisgar yma."