Dyn yn ceisio dianc rhag yr heddlu mewn cwmwl o fwg

  • Cyhoeddwyd
CerbydFfynhonnell y llun, Wales News Service

Fe wnaeth gyrrwr o orllewin Cymru geisio dianc rhag heddwas oedd yn ei ddilyn trwy ddefnyddio teclyn i chwistrellu mwg o gefn ei gar.

Pwysodd Simon Chaplin, 62 oed, fotwm tu fewn i'w gar Peugeot 309 ac fe ddaeth mwg "anferthol" allan o gefn y cerbyd.

Daeth yr heddwas Dafydd Campbell Birch o hyd iddo bum milltir yn ddiweddarach wedi iddo yrru ei gerbyd i fuarth fferm.

Roedd Chaplin wedi gosod bwced o ddisel tu ôl i sedd flaen y car, gyda phwmp oedd yn cysylltu i bibell fwg y car.

Wrth iddo bwyso'r botwm roedd y tanwydd yn cael ei ollwng i'r bibell gan greu cymylau o fwg.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Simon Chaplin yn cael ei ddedfrydu yn ddiweddarach

Cymylau o fwg

Daeth James Belton ar draws y digwyddiad tra roedd yn teithio i'r cyfeiriad arall.

"Roeddwn yn credu fod injan y car wedi chwythu," meddai wrth yr heddlu mewn datganiad gafodd ei ddarllen yn Llys y Goron Abertawe.

"Roedd y mwg ar draws y ffordd ac roedd yn rhaid i mi arafu i 5mya."

Dywedodd PC Birch ei fod wedi bwriadu holi perchennog y car coch am fod ganddo blât adnabod gyda'r llythrennau 'DE JURE' arno, ac "nid oedd hyn yn edrych yn gywir".

Trodd ei gerbyd yn ôl i ddilyn y car Peugeot coch ar ffordd y B4329 ger Hwlffordd, ond fe yrrodd Chaplin i ffwrdd mewn cwmwl o fwg.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Dywedodd PC Birch: "Roedd 'na lwyth o fwg yn dod allan o gefn y car. Roedd yn cuddio'r ffordd yn llwyr.

"Roedd yn rhaid i mi arafu a chadw draw. Roeddwn i'n gwybod ei fod wedi troi i'r chwith dim ond trwy ddilyn y mwg oedd wedi ei adael ar ei ôl.

"Roedd yn rhaid i mi edrych dros ben y gwrychoedd i weld lle'r oedd wedi mynd.

"Fe wnes i lwyddo i ddal i fyny gydag o ond roedd y mwg yn dal i ddod yn drwchus a sydyn."

Wynebu carchar

Cafodd Chaplin, o Hebron ger Hendy-gwyn, ei ddal ar fuarth y fferm. Dywedodd fod y teclyn mwg wedi ei osod yn y car ar gyfer delio gyda thyrchod daear.

Fe'i cafwyd yn euog o achosi perygl i rai eraill oedd yn defnyddio'r ffordd trwy achosi mwg i gael ei ryddhau'n fwriadol.

Fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth i gael ei ddedfrydu yn ddiweddarach.

Rhybuddiodd y barnwr Elwen Evans QC Chaplin y byddai cyfnod dan glo yn anorfod.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Y teclyn creu mwg yng nghefn car Simon Chaplin