Blacmel pedoffiliaid: Ymchwiliad rhyngwladol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police

Mae ymchwiliad byd eang wedi dechrau i ddarganfod dioddefwyr dyn wnaeth ffugio bod yn ferch 13 oed i fynnu arian gan bedoffiliaid.

Fe gafodd Lee Phillip Rees, 47 oed o Gaerdydd, ei garcharu am naw mlynedd ar ôl mynnu tua £40,000 gan gannoedd o ddynion.

O ganlyniad, fe wnaeth Heddlu'r De lansio ymgyrch sydd wedi gweld tystiolaeth yn cael ei yrru i 118 o wledydd.

Roedd hefyd yn cynnwys cyrff heddlu rhyngwladol Interpol ac Europol, ac mae nifer fawr o bobl wedi'u harestio o ganlyniad.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Paul Peters bod profion ar gyfrifiadur Rees wedi datgelu data helaeth ar nifer o bobol ar draws y byd.

Fe wnaeth Uned Troseddau Cyfundrefnol De Cymru, Tarian, yrru manylion i heddlu ym mhob rhan o'r byd, gyda swyddogion wedi eu tynnu o luoedd eraill am ddau fis i helpu gyda'r gwaith.

31 cyhuddiad

Fe wnaeth Rees roi lluniau, enwau a chyfeiriadau'r dynion ar y we, gan ddweud y byddai'n costio £100 i'r dynion i'w tynnu i lawr.

Cyfaddefodd 31 cyhuddiad o flacmel, rhannu lluniau anweddus o blant a hacio cyfrifiaduron rhwng 2010 a 2014.

Fe gafodd Rees ei ddedfrydu ym mis Mehefin, ond dim ond nawr mae'r manylion wedi'u cyhoeddi.

Yn Llys y Goron Caerdydd, gwrthododd y barnwr y syniad bod Rees ar "grwsâd moesol" i amlygu pedoffiliaid.

Dywedodd y Ditectif Sarjant Chris Grey bod Heddlu'r De yn croesawu dedfryd Rees.

"Gobeithio y gwneith hyn yrru neges glir ein bod yn cymryd troseddau blacmel a hacio cyfrifiadurol o ddifrif - dim ots ym mha gyd-destun maen nhw'n cael eu gwneud.

400 o daliadau

Fe wnaeth Rees gyfaddef i'r heddlu ei fod yn ffugio bod yn ferch ifanc mewn sgyrsiau ar y we, a disgwyl i bedoffiliaid i gysylltu gydag ef.

Roedd wedyn yn eu hannog i ddinoethi eu hunain ar gamera, cyn rhoi eu manylion, lluniau a'u sgyrsiau ar safle roedd wedi'i chreu.

Roedd Rees yn defnyddio teclyn i gymryd rheolaeth o gyfrifiaduron y pedoffiliaid i ddarganfod eu manylion.

Byddai'n gofyn iddyn nhw dalu rhwng £25 a £100 i dynnu eu manylion oddi ar y wefan.

Fe wnaeth yr heddlu ddarganfod tua 400 o daliadau, ac roedd yn honni ei fod wedi gwneud £1,200 mewn un mis.