Carwyn Jones: 'Dim cyswllt cyson â Cameron'

David Cameron a Carwyn Jones Image copyright Getty Images

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi dweud bod diffyg cyfarfodydd gyda David Cameron yn ei gwneud yn anodd trafod "materion pwysig".

Dywedodd wrth bwyllgor o ASau bod y berthynas rhwng y ddwy lywodraeth wedi "gwaethygu" dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Does gennym ni ddim cyswllt cyson gyda'r Prif Weinidog a dydi'r llythyrau ddim pob tro yn cael ateb," meddai Mr Jones.

Ychwanegodd nad yw arweinwyr pedair gwlad y DU wedi cyfarfod fel grŵp am 15 mis.

Diffyg trafod

Roedd Mr Jones yn rhoi tystiolaeth i ASau'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol ar ymweliad â Chaerdydd ddydd Llun.

Dywedodd mai'r tro diwethaf iddo gyfarfod y prif weinidog oedd ym mis Mehefin, a bu'n siarad am ei bryder am y diffyg cyfle i drafod materion cyfansoddiadol fel Mesur Cymru.

"Y cyswllt sydd gen i gyda Llywodraeth y DU yw gydag Ysgrifennydd Cymru, ond does dim system i gael cyfarfodydd cyson rhwng arweinwyr," meddai.

"Canlyniadau hyn yw nad yw'n bosib trafod materion pwysig."