Un, dau, tri, pedwar... PUMP!

Cyhoeddwyd

Ar 16 Rhagfyr bydd pumed pennod wythnosol 'Pobol y Cwm' yn ôl ar y sgrîn. Felly dyma bump cwestiwn sydyn i'ch difyrru cyn troi'r teledu 'mlaen am 20:00 nos Fercher.

1) Charli Britton (drymiau) Hefin Elis (gitâr), Dewi Pws (gitâr, llais), John Griffiths (Bas) ond pwy yw pumed aelod Edward H Dafis?

(a) Delwyn Siôn (b) Cleif Harpwood (c) Derec Brown

2) 'Superted' oedd y rhaglen gyntaf erioed ar S4C yn 1982, ond beth oedd y bumed?

(a) 'Newydd Bob Nos' (b) 'Bilidiowcar' (c) 'Almanac'

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

3) Gethin Jenkins (uchod) yw'r chwaraewr sydd wedi ennill y nifer fwyaf o gapiau (119) i dîm rygbi Cymru. Ond pwy yw'r pumed ar y rhestr?

(a) Adam Jones (b) Stephen Jones (c) Mike Phillips

4) Mae 'na bump actor o Gymru wedi ennill Oscar - Ray Milland, Anthony Hopkins, Christian Bale a Catherine Zeta-Jones yw pedwar ohonyn nhw. Pwy yw'r pumed i blesio'r Academi?

(a) Hugh Griffith (b) Richard Burton (c) Stanley Baker

5) Roedd 'na bump aelod yn cael anturiaethau lu yng nghyfres Y Llewod - Llinos, Einion, Wyn, Orig... a phwy?

(a) Dilwen (b) Debra (c) Delyth

Atebion

1 (b) Pumed aelod Edward H Dafis oedd y lleisydd Cleif Harpwood

2 (c) Cyfres ddogfen 'Almanac' oedd y bumed rhaglen i'w darlledu ar S4C. Roedd y rhaglen yn trafod y cysylltiad rhwng Citizen Kane a Cynan

3 (a) Enillodd y prop Adam Jones 95 o gapiau dros Gymru cyn ymddeol o chwarae rygbi rhyngwladol yn gynharach eleni

4 (a) Cafodd yr actor o Fôn, Hugh Griffith, y wobr am yr actor cynorthwyol gorau am ei ran yn 'Ben Hur' yn 1959.

5 (c) Delyth, neu Del fel roedd hi'n cael ei 'nabod gan weddill Y Llewod

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Pobol y Cwm: Dydd Llun-Gwener, S4C 20:00