Dan Biggar yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Chwaraeodd Dan Biggar ei gêm gyntaf dros Gymru yn erbyn Canada yn 2008

Maswr Cymru a'r Gweilch, Dan Biggar, yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015.

Mae'n olynu enillydd 2014, y seiclwr Geraint Thomas, a ddaeth yn ail eto eleni.

Cafodd canlyniadau'r bleidlais gyhoeddus eu datgelu yn noson Gwobrau Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd nos Lun.

Aeth y wobr am Dîm y Flwyddyn i dîm pêl-droed Cymru wedi iddyn nhw gyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016, ac fe gafodd eu rheolwr Chris Coleman ei enwi'n hyfforddwr elît y flwyddyn.

Daeth Biggar i'r brig gyda'i berfformiadau gwych dros Gymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd a Phencampwriaeth y Chwe Gwlad yn ogystal â dros ei glwb y Gweilch.

Fe sgoriodd 23 o bwyntiau wrth i Gymru guro Lloegr o 28-25 yn Twickenham yng Nghwpan Rygbi'r Byd, gan gynnwys y gic gosb fuddugol.

Sgoriodd gyfanswm o 56 pwynt cyn i Gymru fynd allan o'r gystadleuaeth yn rownd yr wyth olaf yn erbyn De Affrica.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Chris Coleman ei benodi'n rheolwr Cymru yn 2012

Fe sicrhaodd Biggar y bleidlais fwyaf gyda Geraint Thomas yn ail a'r bocsiwr Lee Selby yn drydydd.

Thomas oedd y Prydeiniwr cyntaf i ennill ras E3 Harelbeke yng Ngwlad Belg ym mis Mawrth, ac roedd yn aelod allweddol o Team Sky wrth i Chris Froome ennill y Tour de France am yr eildro.

Selby yw'r 12fed Cymro i ennill pencampwriaeth bocsio'r byd. Enillodd fersiwn IBK o'r bencampwriaeth pwysau plu trwy guro Evgeny Gradovich cyn amddiffyn ei deitl yn erbyn Fernando Montiel.

Yr enwau eraill ar y rhestr fer oedd Gareth Bale ac Ashley Williams (pêl-droed), Non Stanford (triathlon), Jade Jones (taekwondo) ac Aled Sion Davies (athletau).

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cymru'n dathlu cyrraedd Euro 2016

Daeth pêl-droedwyr Cymru â 58 mlynedd o ddisgwyl i ben wrth gyrraedd rowndiau terfynol un o'r prif bencampwriaethau am y tro cyntaf ers 1958.

Gorffennodd Cymru'n ail yn eu grŵp o dan reolaeth Chris Coleman, a gydag ysbrydoliaeth Gareth Bale ar y cae.

Derbyniodd Syr Gareth Edwards wobr arbennig am Gyrhaeddiad Oes. Chwaraeodd 53 o gemau'n olynol dros Gymru rhwng 1967 a 1978 gan ennill y Gamp Lawn bump o weithiau.

Roedd hefyd yn ffigwr ysbrydoledig wrth i'r Llewod ennill cyfresi yn erbyn Seland Newydd yn 1971 a De Affrica yn 1974, ac fe fydd pawb yn cofio'r gais anhygoel i'r Barbariaid yn erbyn Seland Newydd yn 1973.

Fe aeth gwobr goffa Carwyn James am ferch ifanc ym myd y campau i Hannah Brier. Enillodd y gwibiwr 17 oed bencampwriaeth Cymru dros 100m a 200m cyn dod yn gyfartal â record Cymru dros 100 ym Mhencampwriaeth Ieuenctid y Byd gydag amser o 11.39 eiliad.

Aeth gwobr y bechgyn i Matt Story - chwaraewr tenis enillodd bencampwriaeth dan-18 Cymru am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Enillwyr eraill

Gwirfoddolwr y flwyddyn: Wendy Pressdee

Hyfforddwr cymunedol y flwyddyn: Angeline Tshiyane

Hyfforddwr Ifanc y flwyddyn: Lowri Haf Barker

Gwirfoddolwr ifanc y flwyddyn: Elan Môn Gilford

Hyfforddwr anabledd y flwyddyn: John Wilson

Gwobr cyrhaeddiad oes (cymunedol): Dorothy Neyland MBE

Eisoes roedd Jane Roberts a Nerys Ellis wedi ennill gwobr Arwr Tawel y Flwyddyn am eu gwaith gyda chlwb nofio Llanrwst, ac roedden nhw yn y seremoni nos Lun i dderbyn eu gwobr. Fe fyddan nhw nawr yn cynrychioli Cymru yn noson wobrwyo Personoliaeth Chwaraeon y DU ym Melffast ar 20 Rhagfyr.

Bydd adolygiad o'r flwyddyn ym myd y campau'n cael ei ddarlledu ar deledu BBC Cymru ar nos Wener, 18 Rhagfyr am 21:00.

Nodwch nad oes cysylltiad rhwng y gwobrau uchod a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC y DU 2015 - gwobrau Cymru yn unig yw'r rhain.

Straeon perthnasol