Dan Biggar yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Dan Biggar celebrates Wales' World Cup win over England Image copyright Getty Images
Image caption Chwaraeodd Dan Biggar ei gêm gyntaf dros Gymru yn erbyn Canada yn 2008

Maswr Cymru a'r Gweilch, Dan Biggar, yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015.

Mae'n olynu enillydd 2014, y seiclwr Geraint Thomas, a ddaeth yn ail eto eleni.

Cafodd canlyniadau'r bleidlais gyhoeddus eu datgelu yn noson Gwobrau Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd nos Lun.

Aeth y wobr am Dîm y Flwyddyn i dîm pêl-droed Cymru wedi iddyn nhw gyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016, ac fe gafodd eu rheolwr Chris Coleman ei enwi'n hyfforddwr elît y flwyddyn.

Daeth Biggar i'r brig gyda'i berfformiadau gwych dros Gymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd a Phencampwriaeth y Chwe Gwlad yn ogystal â dros ei glwb y Gweilch.

Fe sgoriodd 23 o bwyntiau wrth i Gymru guro Lloegr o 28-25 yn Twickenham yng Nghwpan Rygbi'r Byd, gan gynnwys y gic gosb fuddugol.

Sgoriodd gyfanswm o 56 pwynt cyn i Gymru fynd allan o'r gystadleuaeth yn rownd yr wyth olaf yn erbyn De Affrica.

Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Chris Coleman ei benodi'n rheolwr Cymru yn 2012

Fe sicrhaodd Biggar y bleidlais fwyaf gyda Geraint Thomas yn ail a'r bocsiwr Lee Selby yn drydydd.

Thomas oedd y Prydeiniwr cyntaf i ennill ras E3 Harelbeke yng Ngwlad Belg ym mis Mawrth, ac roedd yn aelod allweddol o Team Sky wrth i Chris Froome ennill y Tour de France am yr eildro.

Selby yw'r 12fed Cymro i ennill pencampwriaeth bocsio'r byd. Enillodd fersiwn IBK o'r bencampwriaeth pwysau plu trwy guro Evgeny Gradovich cyn amddiffyn ei deitl yn erbyn Fernando Montiel.

Yr enwau eraill ar y rhestr fer oedd Gareth Bale ac Ashley Williams (pêl-droed), Non Stanford (triathlon), Jade Jones (taekwondo) ac Aled Sion Davies (athletau).

Image copyright Getty Images
Image caption Cymru'n dathlu cyrraedd Euro 2016

Daeth pêl-droedwyr Cymru â 58 mlynedd o ddisgwyl i ben wrth gyrraedd rowndiau terfynol un o'r prif bencampwriaethau am y tro cyntaf ers 1958.

Gorffennodd Cymru'n ail yn eu grŵp o dan reolaeth Chris Coleman, a gydag ysbrydoliaeth Gareth Bale ar y cae.

Derbyniodd Syr Gareth Edwards wobr arbennig am Gyrhaeddiad Oes. Chwaraeodd 53 o gemau'n olynol dros Gymru rhwng 1967 a 1978 gan ennill y Gamp Lawn bump o weithiau.

Roedd hefyd yn ffigwr ysbrydoledig wrth i'r Llewod ennill cyfresi yn erbyn Seland Newydd yn 1971 a De Affrica yn 1974, ac fe fydd pawb yn cofio'r gais anhygoel i'r Barbariaid yn erbyn Seland Newydd yn 1973.

Fe aeth gwobr goffa Carwyn James am ferch ifanc ym myd y campau i Hannah Brier. Enillodd y gwibiwr 17 oed bencampwriaeth Cymru dros 100m a 200m cyn dod yn gyfartal â record Cymru dros 100 ym Mhencampwriaeth Ieuenctid y Byd gydag amser o 11.39 eiliad.

Aeth gwobr y bechgyn i Matt Story - chwaraewr tenis enillodd bencampwriaeth dan-18 Cymru am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Enillwyr eraill

Gwirfoddolwr y flwyddyn: Wendy Pressdee

Hyfforddwr cymunedol y flwyddyn: Angeline Tshiyane

Hyfforddwr Ifanc y flwyddyn: Lowri Haf Barker

Gwirfoddolwr ifanc y flwyddyn: Elan Môn Gilford

Hyfforddwr anabledd y flwyddyn: John Wilson

Gwobr cyrhaeddiad oes (cymunedol): Dorothy Neyland MBE

Eisoes roedd Jane Roberts a Nerys Ellis wedi ennill gwobr Arwr Tawel y Flwyddyn am eu gwaith gyda chlwb nofio Llanrwst, ac roedden nhw yn y seremoni nos Lun i dderbyn eu gwobr. Fe fyddan nhw nawr yn cynrychioli Cymru yn noson wobrwyo Personoliaeth Chwaraeon y DU ym Melffast ar 20 Rhagfyr.

Bydd adolygiad o'r flwyddyn ym myd y campau'n cael ei ddarlledu ar deledu BBC Cymru ar nos Wener, 18 Rhagfyr am 21:00.

Nodwch nad oes cysylltiad rhwng y gwobrau uchod a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC y DU 2015 - gwobrau Cymru yn unig yw'r rhain.

Straeon perthnasol