Mamolaeth: Dim newid, medd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Cyhoeddwyd

Mae bwrdd iechyd mwyaf Cymru wedi cyhoeddi na fydd yn ad-drefnu gwasanaethau mamolaeth yn yr ardal.

Roedd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi ystyried tynnu gwasanaethau mamolaeth o un o'r tri ysbyty yn y gogledd.

Dadl y bwrdd oedd nad oedd digon o staff i gynnal y gwasanaethau'n llawn ond fe gafodd y cynllun ei feirniadu'n chwyrn oherwydd y gallai teithio ymhellach arwain at fwy o beryglon.

Ond fore dydd Mawrth cytunodd aelodau'r bwrdd i gefnogi cynllun arall i gadw pethau fel ag y maen nhw.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd gwrthwynebiad mawr i'r cynllun i israddio gwasanaethau mamolaeth Ysbyty Glan Clwyd

Roedd y bwrdd iechyd wedi ffafrio tynnu gwasanaethau o Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, gan olygu mai dim ond merched risg isel fyddai'n mynd yno.

O dan y cynllun byddai merched â chymhlethdodau yn mynd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor neu Ysbyty Maelor Wrecsam.

'Hollol annerbyniol'

Maen nhw'n chwarae 'efo bywydau mamau a babanod ifanc jyst i safio pres."

Ceri Rhiannon Roberts o'r Felinheli

Ar ôl iddi roi genedigaeth i'w mab naw wythnos yn gynnar roedd un fam o ardal Caernarfon wedi dweud wrth Cymru Fyw ei bod yn "hollol annerbyniol ystyried israddio gwasanaethau" o un o ysbytai'r gogledd.

Dywedodd Ceri Rhiannon Roberts ei bod yn "hunllef" meddwl beth allai fod wedi digwydd pe bai hi wedi gorfod teithio ymhellach i gael ei mab.

Ond ddechrau mis Rhagfyr daeth i'r amlwg bod dogfen yn argymell cadw'r drefn fel y mae hi.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd bod y ddogfen "wedi ei seilio ar ystyriaeth fanwl o'r dystiolaeth a'r adborth ddaeth i law yn ystod y broses ymgynghori".

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd y dirprwy weinidog iechyd, Vaughan Gething: "Mae'r ffaith fod y bwrdd wedi cymeradwyo'r argymhellion yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd, staff, menywod beichiog a chleifion yn y dyfodol agos.

"Serch hynny, rwy'n disgwyl i'r bwrdd iechyd barhau i ymgynghori gyda'i staff a'r cyhoedd am ei gynlluniau wrth iddyn nhw gael eu datblygu."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd gwleidyddion, gan gynnwys Darren Millar, wedi galw am ail-ystyried y cynllun ad-drefnu

Cost staff dros dro

Mae'r bwrdd hefyd yn trafod adroddiad sy'n dweud bod cost meddygon dros dro yng Nghymru ar gynnydd.

Dros y pedair blynedd diwethaf mae'r bwrdd iechyd wedi gwario £72m ar staff dros dro, sy'n 40% o'r cyfanswm gafodd ei wario gan fyrddau iechyd Cymru.

Yn 2014-15 cafodd £29.5m ei wario ar staff dros dro.

Straeon perthnasol