Caniatâd i godi gorsaf ynni yng ngwaith dur Port Talbot

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae cwmni dur Tata wedi croesawu'r penderfyniad i roi caniatâd cynllunio i godi gorsaf gynhyrchu ynni ar safle gwaith dur Port Talbot.

Yn ôl y cwmni, fe allai'r penderfyniad fod o gymorth wrth ddiogelu swyddi gweithwyr dur yn y tymor hir.

Adran Ynni San Steffan sydd wedi rhoi caniatâd cynllunio i'r fenter, a hynny ar ôl argymhelliad arolygwyr.

Fe fydd y cynllun yn cynnwys gorsaf ynni nwy gyda'r gallu i gynhyrchu 164Mw, a dau foeler thermal fydd â'r gallu i gynhyrchu cyfanswm o 150Mw.

Nwyon gwastraff

Dywedodd llefarydd ar ran Tata fod y datblygiad yn bwysig gan fod y cwmni ar hyn o bryd "yn gorfod talu 50% yn fwy am ynni yn y DU na safleoedd dur eraill yn Ewrop."

"Mae Port Talbot yn defnyddio tua 170Mw o ynni, tua'r un faint â dinas Abertawe," meddai.

Fe fydd yr orsaf ynni newydd yn defnyddio nwyon gwastraff o ffwrnesi.

Y gobaith yw y bydd safle Port Talbot yn cynhyrchu digon o ynni i fod yn hunangynhaliol yn y dyfodol.

Mae gan y safle presennol uned sy'n cynhyrchu ynni - ond tua 70Mw o drydan, llai na hanner yr hyn sydd ei angen.

'Cydweithio'

Dywedodd y Cynghorydd Ali Thomas, arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot: "Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cefnogi'r orsaf ynni wrth iddi fynd drwy'r broses benderfyniadau.

"Felly rydym ni'n croesawu'r newyddion fod yr Adran Ynni am roi Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, ac mi fydden ni'n parhau i gydweithio gyda Tata i'w helpu gyda'u cynlluniau."

Ychwanegodd y llefarydd ar ran y cwmni eu bod nhw'n yn parhau i wynebu her aruthrol "o ganlyniad i brisiau ynni uchel, a chystadleuaeth, yn bennaf o China."

Gwnaed y cais cynllunio gwreiddiol nôl yn Awst 2014.