Cwis Cymru Fyw 2015

Cyhoeddwyd

Dyna flwyddyn arall bron â dod i'w therfyn. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur i Cymru Fyw, ond faint ydych chi'n ei gofio am rai o'r straeon gafodd sylw yn ein Cylchgrawn?

Rhowch gynnig ar y cwis. Mae'r atebion isod.

1. Ym mis Ionawr wrth Ateb y Galw, pwy awgrymodd y byddai'n hoffi bod yn Bryn Fôn am y dydd "er mwyn gweld faint o arian sy' ganddo fe yn y banc".

(a) Garry Owen (b) Dewi Pws (c) Ifan Evans

2. Fe aeth yr awdur Sara Reynolds i'r sinema ar ran Cymru Fyw ym mis Chwefror. Meddai: "O'r 334 o seddau oedd ar gael yn y sinema, menywod oedd yn eistedd mewn tua 330 ohonynt. Roedd yn bosib i chi foddi mewn estrogen." Pa ffilm?

(a) 'Far from the Madding Crowd' (b) 'Fifty Shades of Grey' (c) 'Amy'

3. Ar Ddydd Gŵyl Dewi mi ofynodd Cymru Fyw i dri Dewi rannu eu dymuniadau am weddill y flwyddyn. Mi gafodd un Dewi ei ddymuniad: "...be dwi isio ydi i'r tîm pêl-droed cenedlaethol lwyddo i gyrraedd gemau terfynol Pencampwriaeth Ewro 2016. C'mon Cymru!" Pa Ddewi?

(a) Dewi Prysor (b) Dewi Llwyd (c) Dewi Griffiths

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Pa Ddewi gafodd wireddu ei ddymuniad?

4. "Fe aethon nhw â phopeth o'r ystafell: y 3 piece suite, y ddesg roll top a'r gadair swyddfa, y drych oedd yn hongian uwchben y lle tân, a hyd yn oed y carped." Cafodd plac ei ddadorchuddio ym mis Ebrill i gofio brwydr ieithyddol pwy?

(a) Saunders Lewis (b) D J Williams (c) Trefor ac Eileen Beasley

5. Fe ddechreuodd Cymru Fyw ymgyrch Hoff Le ym mis Mai. Fe wnaethon ni ofyn i sawl Cymro a Chymraes blaenllaw rannu eu hoff le yng Nghymru gyda ni. Dewisodd un gantores amlwg Fae'r Tri Chlogwyn ym Mhenrhyn Gŵyr. Meddai "...i fi mae Bae'r Tri Chlogwyn bob amser yn teimlo mor glyd ac agos atoch. Mae e fel y teimlad o gael cwtch." Pa gantores?

(a) Bonnie Tyler (b) Katherine Jenkins (c) Rebecca Evans

Disgrifiad o’r llun,
Bae'r Tri Chlogwyn - Hoff Le pa seren?

6. Awgrymodd academydd wrth Cymru Fyw ym mis Mehefin mai nid y Saeson oedd ar fai am wendid cenedlaetholdeb y Cymry ar ôl Deddf Addysg 1870: "Nid gorthrwm y Saeson oedd yn gyfrifol am y methiant. Mae'r Cymry yn eu twyllo eu hunain os ydyn nhw'n meddwl mai'r 'Welsh Not' sydd ar fai." Pwy yw'r academydd?

(a) Yr Athro Richard Wyn Jones (b) Yr Athro Roger Scully (c) Dr Simon Brooks

7. Does dim amheuaeth mai Catrin Heledd, o Adran Chwaraeon BBC Cymru, yw Brenhines Hunluniau Cymru Fyw. Diolch i'w phersonoliaeth gynnes (a bod 'chydig yn ddig'wilydd!) mi lwyddodd Catrin i gael llun gyda nifer fawr o sêr y byd tenis yn Wimbledon gan gynnwys Virginia Wade, Tim Henman a Judy, mam Andy Murray. Ond pwy yw hwn sydd gyda hi yn y llun hwn?

(a) Syr David Attenborough (b) John McEnroe (c) Stephen Fry

8. Pwy awgrymodd yn ystod ei ymweliad â'r Eisteddfod Genedlethol ym Meifod y dylai'r Gymraeg gael ei dysgu mewn ysgolion yn Lloegr?

(a) Dr Benjamin Zephaniah (b) Syr Lenny Henry (c) Samuel L. Jackson

9. Beth yng Nghaerdydd gafodd enw newydd ym mis Medi er mawr ofid i'r actor Emyr Wyn? "Fel cenedlaetholwr a gweriniaethwr, yn hollol amlwg, mae'r enw'n atgas i mi - does dim dianc oddi wrth y ffaith mod i ddim yn hoffi'r 'Principality' fel enw". Am beth mae'n sôn?

(a) Parc Bute (b) Stadiwm y Mileniwm (c) Prifysgol Caerdydd

Ffynhonnell y llun, Commission Air
Disgrifiad o’r llun,
Beth gafodd enw newydd yng Nghaerdydd?

10. "Dydi o ddim yn lle posh. Dwi'n meddwl y buaswn i'n teimlo reit annifyr yn dod i rywle posh a theimlo fod yn rhaid gwisgo dillad dydd Sul i ddod yma!" Cafodd yr actores Maureen Rhys gipolwg ar adeilad hir-ddisgwyliedig ym mis Hydref. Lle buodd hi?

(a) Canolfan Gelfyddydau Pontio (b) Stiwdio ddrama newydd yn BBC Bangor (c) Pafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol

11. Pa Gymro enwog oedd yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed ym mis Tachwedd? Wrth edrych yn ôl meddai: "Dwi wedi llwyddo i gael cymryd rhan yn y gwahanol elfennau sydd 'na i berfformio, boed hynny yn agor Cwpan Rygbi'r Byd yng Nghaerdydd yn 1999, perfformio ar raglenni teledu efo Tom Jones..."

(a) Rob Brydon (b) Bryn Terfel (c) Michael Ball

12. "Dwi'n gweld hi'n drueni fod dim modd ychwanegu ato... mae arna i ofn, mae o'n dyddio ac yn mynd yn fwy hen ffasiwn." Beth oedd dan sylw ym mis Rhagfyr?

(a) Y Gwyddoniadur (b) Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (c) Geiriadur yr Academi

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
"Doedd hwnna ddim yn hawdd!"

Atebion

10 (a) Pontio

0-2 Newydd gael cyfrifiadur yn bresant Dolig?

3-6 Llawrlwythwch ap Cymru Fyw!

7-9 Dewch draw i wefan Cymru Fyw yn amlach

9-11 Da iawn. Rydych chi wedi arbed Cymru Fyw ymhlith eich ffefrynnau ar dop y sgrin

12 'Dyn ni ddim yn eich credu chi...