Fideo cudd: 'Dyn wedi trywanu ei gariad'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC/Handout

Mae llys wedi clywed bod dyn wedi ceisio lladd ei gariad yng Nghaerdydd ar ôl iddi ddarganfod bod ganddo fideo o ddynes mewn bath.

Mae Arnel Raymundo, 48 o ardal Grangetown, wedi'i gyhuddo o drywanu Anna Caladiao, 43, sawl gwaith yn ei chefn ar ôl iddi ddweud y byddai'n rhaid iddo symud allan.

Clywodd y llys bod Miss Caladiao wedi dioddef anafiadau oedd yn peryglu ei bywyd.

Mae Mr Raymundo yn gwadu ceisio llofruddio, sbecian a chyhuddiad gwahanol o glwyfo gyda bwriad.

'Bwriadu ei lladd'

Clywodd y llys bod Miss Caladiao wedi dweud na fyddai Mr Raymundo yn cael byw gyda hi, ar ol iddi ddarganfod y fideo.

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Raymundo wedi cydio mewn cyllell o'r gegin, ei thaflu i'r llawr a'i thrywanu sawl gwaith.

Dywedodd yr erlynydd James Wilson bod Mr Raymundo wedi bwriadu ei lladd

"Dywedodd wrthi ei fod am ei lladd hi cyn ei thynnu i'r llawr a'i thrywanu," meddai.

"Dywedodd wrthi ei fod yn mynd i wylio hi'n marw."

'Ofn'

Clywodd y llys bod Miss Caladiao wedi llwyddo i ddianc allan o'r tŷ, a dywedodd llygad-dystion bod gwaed drosti.

Cafodd y fam i ddau o blant ei chludo i'r ysbyty, lle'r oedd hi yn yr uned gofal dwys am chwe diwrnod.

Clywodd y llys bod Mr Raymundo wedi gadael Caerdydd yn dilyn yr ymosodiad. Cafodd ei arestio yn Llundain bron i bythefnos yn ddiweddarach.

Roedd Mr Raymundo wedi dweud wrth yr heddlu bod Miss Caladiao wedi rhoi cyffur crystal meth iddo, a'i fod wedi dechrau trywanu yn ystod breuddwyd oherwydd bod ganddo "ofn".

Mae'r achos yn parhau.