'Dolig Da... 'Dolig Drwg

Cyhoeddwyd

I rai ohonom ni mae'r Nadolig yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn, tra bod eraill ym methu disgwyl i'r dathliadau ddod i ben.

Gofynnodd Cymru Fyw i ambell i wyneb cyfarwydd hel atgofion am Nadolig cofiadwy... ac ambell un y byddai'n well ganddyn nhw ei anghofio!

Mae Martyn Geraint yn teithio Cymru yn perfformio ei bantomeim 'Dacw Mam yn Dwad' ar hyn o bryd. Ond y Nadolig pan wnaeth e gwrdd â Siôn Corn ei hun sy'n aros yn y cof, fel y Nadolig gorau erioed...

Disgrifiad o’r llun,
Ydy Martyn Geraint wedi llosgi ei saws gwyn enwog?!

"Fy Nadolig gorau... O'n i'n ffodus iawn pan o'n i'n gweithio ar 'Slot Meithrin' a 'Planed Plant' i gael mynd ddwywaith i Lapland yn Y Ffindir i ffilmio gyda'r Siôn Corn go iawn. Mae'r profiad hynny'n aros yn y cof, wrth feddwl nôl am fy Nadolig gorau, oedd e'n ffantastig."

"Fy Nadolig gwaetha'... wel dwi wastad yn gadel y siopa tan y funud ola' ac un flwyddyn wnes i brynu bocs o tissues lliwgar i fy ngwraig - o'dd e'n focs neis a'r tissues yn amryliw! Wnaeth hi byth fadde i fi, mae fy ngwraig yn dal i sôn am hyn hyd heddiw, fel un o 'anrhegion gwael Martyn'!"

Byddai'r Nadolig ddim yn Ddolig heb..."bob blwyddyn pan oedd y plant yn fach, o'n i'n arfer torri allan siâp esgid a rhoi blawd o'i gwmpas i edrych fel ôl troed Siôn Corn yn yr eira a'i roi tu fas y drws ffrynt. Roedd hwnna'n lyfli a'r peth cynta' oedd y plant yn neud yn y bore oedd edrych ma's trwy'r ffenest i weld os oedd Siôn Corn wedi bod. Mae'n draddodiad i'w basio 'mlaen."

Cyfle i ganu carolau ac ail-fyw ei phlentyndod sy'n gwneud y Nadolig yn un llawen i'r actores Rebecca Harries.

"Fy Nadolig gorau... Mae unrhyw Nadolig yn un da. Wi wrth fy modd da'r Ŵyl i gyd, ma'r goeden a'r goleuadau'n mynd lan cyn gynted â phosib. Dw'i di bod yn lwcus i fod adre 'da'r teulu bob blwyddyn hyd yn hyn, a wi ffaelu aros i fod gyda nhw 'leni eto. Ma'r 'Dolig di bod yn fwy sbesial ers geni'n neiaint, ma' nhw wedi 'ngalluogi i i ail-ymweld â hud a lledrith Nadoligau fy mhlentyndod!"

"Fy Nadolig gwaethaf... 'Roedd Nadolig 1997 yn un diflas. 'Dolig y Tonsilitis! Dechreuodd fel annwyd trwm, ac ar ôl cyrraedd adre ar Noswyl Nadolig, es i i'r gwely a godes i ddim am bedwar diwrnod. Ych."

Byddai'r Nadolig ddim yn Ddolig heb..."y cyfle i ganu carolau! 'Wi wedi bod yn cyd-ganu i gyfeiliant Band Pres Melin Gruffudd yn nhafarn y Duke of Clarence yng Nghaerdydd ers sawl blwyddyn... ond rhaid dod o hyd i rhywle gwahanol 'leni [gan fod y dafarn bellach wedi cau], neu ar ben fy hunan yn lladd carolau ar y piano fydda'i!!"

I'r actor Carwyn Glyn, sy'n chware rhan DJ yn Pobol y Cwm - sgïo, rygbi a theulu yw'r tri pheth sy'n gwneud y Nadolig perffaith...

"Fy Nadolig gorau... mae rhyw foment arbennig bob Nadolig ond am sawl blwyddyn roedd gang o ni fel ffrindiau yn mynd i ffwrdd i sgïo am wythnnos gan ddychwelyd ar Noswyl Nadolig. Wythnos braf o sgïo ar eira perffaith, yna dod adre' i Gymru i dŷ cynnes gydag arogl twrci wedi ei gwcan yn ffres."

"Fy Nadolig gwaethaf... mae gwylio rygbi wastad yn ddigwyddiad mawr ar 'Boxing day'. Gêm ddarbi i Lanelli wastad yn erbyn yr hen elynion Abertawe neu'r Gweilch. Un flwyddyn, cyrhaeddodd y dorf yn ei miloedd. Pum munud cyn y gic gyntaf, fe wnaeth y dyfarnwr alw'r gêm bant! Stadiwm llawn yn siomedig, ac yna yn pentyru nôl i'r bar!"

Bydde'r Nadolig ddim yn Ddolig heb... y teulu. Y bore i gyd yn hedfan heibio wrth baratoi am y cinio, yna galwad cyflym o gwmpas teulu agos y pentre' cyn gwledd mawr o fwyd a thraed fyny am weddill y dydd o flaen y teledu."

Mae'r cyflwynydd Tommo sy'n enwog am greu sŵn mawr yn y prynhawniau ar BBC Radio Cymru yn cofio ei Nadolig gwaetha' erioed. Cafodd neb anrheg ganddo y flwyddyn honno...

"Fy Nadolig gwaethaf... Nadolig 1999, ro'n i'n sengl ar y pryd ac eisiau bod gyda un ferch arbennig - ond yn methu bod, a wnes i fethu bwyta dim byd drwy'r dydd. Ga'th neb anrheg y flwyddyn honno. Ond fe briodes i'r ferch honno yn y diwedd - ac mae pob Nadolig wedi bod yn grêt ers hynny."

"Fy Nadolig gorau... Dwi wrth fy modd gyda'r amser yma o'r flwyddyn. Ond y Nadolig gorau, mae'n siŵr gen i, oedd y Nadolig cynta' ar ôl genedigaeth fy mab, Cian, achos ei fod e'n gyfle i fi fynd nôl fel plentyn unwaith eto."

Byddai'r Nadolig ddim yn Ddolig heb... "dim byd gwahanol i'r arfer - does dim un diwrnod yr un peth yn ein tŷ ni!"

Cwsg oedd yr anrheg gorau gafodd y tenor a chyflwynydd Radio Wales Wynne Evans ar ddydd Nadolig, y flwyddyn pan gafodd ei ferch hynaf ei geni...

Disgrifiad o’r llun,
Wynne Evans yn mwynhau'r Nadolig

"Fy Nadolig gorau... dwi'n meddwl bod y Nadolig pan ti'n blentyn yn ffantastig, ond mae'n rhaid i fi ddweud mai fy Nadolig gorau erioed oedd pan cafodd fy mhlentyn cyntaf ei geni. Ganwyd Ismay ar Rhagfyr 12 a'r noson gyntaf iddi gysgu trwy'r nos oedd ar Noswyl Nadolig ac roedd hwnnw'n anrheg wirioneddol anhygoel! Plant yw'r rhodd orau allwch chi fyth gael."

"Fy Nadolig gwaethaf... rhai blynyddoedd yn ôl r'on i'n diodde' o'r manflu ar ddydd Nadolig, ac roedd hwnnw'n Nadolig gwael. Roedd yn dal rhaid i fi goginio cinio i 14 o bobl - ydw dwi'n arwr!"

"Bydde'r Nadolig ddim yn Ddolig heb... "ychydig o gystadleuaeth iach rhwng brodyr! Ar Noswyl Nadolig rydw i a fy mrodyr yn cwrdd a chael pryd o fwyd. Mae un yn 'neud y dechreufwyd, un yn 'neud y prif gwrs a'r llall yn 'neud y pwdin.

"Bob blwyddyn rydyn ni'n dewis bwyd o wlad wahanol a r'yn ni gyd yn trio bod yn well na'r llall. Un flwyddyn fe wnes i archebu siocledi arbennig yr holl ffordd o Frwsel. Siocled o Wlad Belg oedd hoff rai fy Mam (roedd fy nhad-cu yn dod o Wlad Belg). Roedd fy mrodyr wedi eu plesio gyda hynny!"