Athrawes o'r de ar restr hir gwobr fyd-eang

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae athrawes o'r de wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Fyd-eang Athrawon.

Mae Janet Hayward o Ysgol Gynradd Tregatwg, y Barri, ymysg y 50 o athrawon sydd ar y rhestr hir.

Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr o $1m.

Ms Hayward yw pennaeth yr ysgol, sydd wedi'i lleoli mewn ardal ddifreintiedig.

Yn ystod ei gyrfa fel athrawes, mae hi wedi dod yn adnabyddus am ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn y dosbarth - fe enillodd un o'i hysgolion wobr genedlaethol am wneud hynny.

Mae gan Ysgol Gynradd Tregatwg wyth sgrin ym mhob dosbarth ac maen nhw'n rhan o arbrawf sy'n defnyddio ynni solar i redeg cyfrifiaduron.

Ers 2012, Ms Hayward yw cadeirydd y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol, ac yn 2014 derbyniodd OBE am wasanaeth i addysg.

Dros y misoedd nesaf bydd pwyllgor yn asesu'r enwebiadau, a bydd rhestr fer o 10 yn cael ei chyhoeddi ym mis Chwefror 2016.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni yn Dubai ym mis Mawrth 2016.